Europska unia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Europoslanci varujú pred eróziou európskych hodnôt naprieč EÚ

Návrh správy o stave právneho štátu v roku 2023, ktorý v utorok schválil Výbor pre občianske slobody, prináša znepokojivý obraz stavu európskych hodnôt.

V reakcii na najnovšiu výročnú správu Komisie o právnom štáte sú poslanci hlboko znepokojení tým, že demokracia, právny štát a základné práva sú narúšané v celej EÚ. Správu prijali 42 hlasmi za, desiatimi hlasmi proti a dvaja poslanci sa hlasovania zdržali. Kritizujú aj konkrétne krajiny, v ktorých zistili závažné problémy.

Ohrozené inštitúcie

Medzi kľúčové otázky uvedené v texte patria:

·  Systémy justície a prokuratúry vrátane reforiem na Slovensku a zákon o amnestii v Španielsku;

·  Korupcia a hlavné prekážky, ktorým čelia oznamovatelia;

·  Situácia na Malte, pokiaľ ide o systém „zlatých pasov“ a kultúru beztrestnosti identifikovanú verejným vyšetrovaním vraždy Daphne Caruany Galizie;

·  Stav nezávislých orgánov vrátane nedávneho vývoja v Grécku, pokiaľ ide o používanie špionážneho softvéru;

·  Pluralita a sloboda médií vrátane plánovanej reštrukturalizácie Rozhlasu a televízie Slovenska; a

·  Ochrana novinárov pred hrozbami, strategickými žalobami proti verejnej účasti a špionážnym softvérom, najmä na Malte, na Slovensku a v Grécku, ako aj vo Francúzsku po nedávnom zadržaní reportéra a nelegálnom odpočúvaní holandského novinára.

Poslanci tiež chcú, aby všetky členské štáty regulovali lobovanie a riešili diskriminačné praktiky a koncentráciu podnikov v rukách oligarchov v Maďarsku.

Nebezpečenstvo pre osoby a občiansku spoločnosť

Poslanci zdôraznili plány slovenskej vlády obmedziť prácu mimovládnych organizácií a stigmatizovať organizácie, ktoré dostávajú zahraničné finančné prostriedky. Hodnotia tiež nadmerné použitie sily políciou, napr. neregulované používanie „menej smrtiacich zbraní“, masové zadržiavanie vo Francúzsku a neprimerané použitie sily proti demonštrantom, ako aj zabitie troch mladých Rómov v Grécku.

V prijatom texte poslanci vyjadrujú poľutovanie nad nedostatkom primeraných pravidiel v niektorých krajinách na uznávanie partnerstiev osôb rovnakého pohlavia a právneho pohlavia, nedostatočným pokrokom v oblasti zákazu „konverzných praktík“, mrzačením ženských a intersexuálnych pohlavných orgánov a nútenej sterilizácie, ako aj nečinnosti v súvislosti s pravidlami EÚ na boj proti násiliu páchanému na ženách a dievčatách.

Viac..  Správa skupiny odborníkov na vysokej úrovni pre budúcnosť politiky súdržnosti EÚ

Návrh správy vyjadruje poľutovanie aj nad úmrtiami utečencov a migrantov na mori, ktorí sú často obeťami obchodovania s ľuďmi, a poslanci pripomínajú členským štátom ich záväzky vyplývajúce z medzinárodného práva pomáhať ľuďom v núdzi.

Potreba dôraznejšieho prístupu

Poslanci uznávajú, že správa Komisie o právnom štáte sa stala referenčným kritériom. Napriek tomu vyjadrujú poľutovanie nad tým, že základné prvky legislatívnej iniciatívnej správy Parlamentu z roku 2016 stále chýbajú, vyjadrujú znepokojenie nad tým, že Komisia je príliš diplomatická a nepresná, a opätovne vyzývajú na vytvorenie komplexného mechanizmu.

Vyhlásenie spravodajkyne

Spravodajkyňa Sophie in’t Veld (Renew, Holandsko) uviedla: „Existuje priepasť medzi tým, čo Európska komisia píše o právnom štáte v EÚ vo svojej správe, a tým, čo s tým robí. Európsky parlament vyzýva členské štáty a Komisiu, aby rešpektovali a presadzovali demokraciu, právny štát a základné práva. Je čas ukončiť tento úpadok.“

Ďalší postup

O návrhu správy sa má hlasovať v pléne na nadchádzajúcom prvom februárovom plenárnom zasadnutí 5. – 8. februára.

O mam

Odporúčame pozrieť

EU vlajky

Európsky parlament vyzýva na opatrenia proti narúšaniu hodnôt EÚ v členských štátoch

Europoslanci v stredu varovali pred zhoršením demokracie v mnohých členských štátoch a kritizovali nečinnosť Komisie …

Consent choices