Plynový horák. PHOTO: © European Union 2011 - EP

Medzinárodní dodávatelia ponúkajú európskym spotrebiteľom takmer 100 miliárd m³ plynu

Prvá verejná súťaž s novým strednodobým nákupom plynu v rámci energetickej platformy EÚ sa ukončila a prilákala ponuky v celkovom objeme 97,4 miliardy kubických metrov plynu s cieľom reagovať na dopyt európskych spotrebiteľov.

Prostredníctvom mechanizmu AggregateEU Komisia minulý týždeň zhromaždila 34 miliárd m³ dopytu po plyne od 19 spoločností. Tieto objemy sa dostali do verejnej súťaže a ponúkané dodávky sú takmer trojnásobne vyššie ako dopyt. Dodávatelia a spotrebitelia sú teraz spárovaní prostredníctvom platformy AggregateEU a spoločnosti budú môcť vstúpiť do zmluvných rokovaní na bilaterálnej úrovni.

V rámci tejto prvej strednodobej verejnej súťaže mohli kupujúci predložiť dopyt po plyne počas viacnásobných 6-mesačných období, a to najviac na päť rokov, od apríla 2024 do októbra 2029. Strednodobá verejná súťaž je nová služba, ktorú Komisia ponúka v rámci nástroja AggregateEU s cieľom spojiť kupujúcich a predávajúcich po skončení krátkodobej krízy, ktorej sme čelili počas posledných dvoch zimných období. Cieľom je zabezpečiť stabilitu a predvídateľnosť dodávok zúčastneným spoločnostiam v nadchádzajúcich rokoch, a to na základe krízového mechanizmu zavedeného v roku 2023.

Viac..  Grécko chce splatiť krajinám eurozóny tento rok do 5 mld. eur

Počas tohto roka budú nasledovať ďalšie krátkodobé aj strednodobé verejné súťaže. Na konci minulého roka dosiahli spoluzákonodarcovia EÚ predbežnú politickú dohodu o balíku opatrení v oblasti vodíka a dekarbonizovaných plynov, čím sa spoločný nákup plynu zmení na trvalý nástroj. 

O mam

Odporúčame pozrieť

Jozef Mihál: Podporujem dohodu dosiahnutú v trialógoch vo veci reformy trhov EÚ s plynom a vodíkom

Poslanci schválili reformy pre udržateľnejší a odolnejší trh EÚ s plynom • Nová smernica prispeje …

Consent choices