Katarína Roth Neveďalová, europoslankyňa /SMER-SD/. PHOTO: redakcia/red.

Katarína Roth Neveďalová: Stále trvám na tom, aby sa EÚ snažila o mierové rokovania pre Ukrajinu

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE.

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) schválili dlhodobé financovanie pre Ukrajinu, platformu Strategické technológie pre Európu (STEP) a tiež s tým súvisiace zásadné zmeny vo viacročnom rozpočte EÚ. Parlament odobril revíziu viacročného finančného rámca (VRF), čo zahŕňa aj Nástroj pre Ukrajinu v hodnote 50 miliárd eur a Platformu strategických technológií pre Európu (STEP), ktorej cieľom je zvýšiť strategickú nezávislosť EÚ a podporiť inovácie.

Za revíziu dlhodobého rozpočtu zahlasovalo 499 poslancov, 67 bolo proti a 31 sa zdržalo hlasovania. EÚ to umožní účinnejšie reagovať na meniace sa potreby a nepredvídané okolnosti, posilní jej rozpočet vyčlenený na riešenie migrácie a externých výziev, ako aj pripravenosť na krízy a rozpočtovú flexibilitu.

Po zohľadnení požiadaviek EP revízia VFR zavedie mechanizmus na zvládnutie zvyšovania nákladov na vyplácanie prostriedkov z nástroja na obnovu EÚ budúcej generácie (NGEU), ktoré stúpajú v dôsledku rastúcich úrokových sadzieb. Na dlhodobom rozpočte sa europoslanci dohodli s členskými štátmi začiatkom februára. Europarlament zároveň prijal aj uznesenie o revízii nariadenia o VFR, čo podporilo 422 poslancov, 101 bolo proti a 101 sa zdržalo hlasovania.

V rámci revízie VFR bol zriadený Nástroj pre Ukrajinu, ktorý odobrilo 536 poslancov, 40 bolo proti a 39 sa zdržalo hlasovania. Pomoc vo výške 50 miliárd eur bude vo forme grantov, pôžičiek a záruk. Platformu STEP europoslanci schválili pomerom 517 hlasov za, 59 proti a 51 sa zdržalo hlasovania. Jej cieľom je konsolidovať a posilniť pozíciu Európy v kľúčových technologických oblastiach, ako sú digitálne technológie, čisté technológie a technológie efektívne využívajúce zdroje, ako sú napríklad technológie s nulovou spotrebou energie a biotechnológie.

Viac..  Miriam Lexmann: Prijali sme legislatívu, ktorá má chrániť nezávislosť a vyváženosť médií

Viacročný finančný rámec stanovuje ročné limity (výdavkové stropy) pre záväzky EÚ v rôznych oblastiach jej politiky a pre celkové ročné platby počas daného sedemročného obdobia. Súčasný rámec na obdobie 2021 – 2027 bol prijatý v roku 2020. Európska komisia vlani v júni navrhla jeho revíziu v polovici plynutia, už vrátane vytvorenia Nástroja pre Ukrajinu a platformy STEP.

(redakcia/TASR).

O red

Odporúčame pozrieť

Katarína Roth Neveďalová: Hlúpy populistický ťah potratmi

Možnosť vykonávanie interupcií patrí do rozhodovania členských štátov. Nie na pôdu europarlamentu pred voľbami. Nedávno …

Consent choices