Novinári. PHOTO: © European Union 2018 - Source : EP

EÚ vyzýva na ďalšie opatrenie na podporu slobodných a nezávislých médií

Pri príležitosti Svetového dňa slobody tlače Komisia opätovne potvrdzuje svoj záväzok podporovať slobodu a pluralitu médií v EÚ aj mimo nej. Novinári v posledných rokoch čelia rastúcemu počtu útokov. Európska komisia preto prijala konkrétne opatrenia a ochranu novinárov stanovila za jeden z kľúčových prvkov našich právnych predpisov v oblasti médií, z ktorých niektoré už nadobúdajú účinnosť budúci týždeň.

V pondelok 6. mája nadobudnú účinnosť nové pravidlá proti strategickým žalobám proti verejnej účasti, ktoré novinárom a obhajcom ľudských práv poskytnú nástroje na boj proti zneužívajúcim súdnym konaniam. V utorok 7. mája nadobudne účinnosť aj Európsky akt o slobode médií, ktorý prinesie dodatočné záruky týkajúce sa redakčnej nezávislosti, plurality médií, transparentnosti a spravodlivosti a lepšej spolupráce mediálnych orgánov prostredníctvom novej Európskej rady pre médiá.

Viac..  Maďarský protikorupčný úrad žiada vládu aj EK o rozsiahlejšie právomoci

Tieto iniciatívy sú súčasťou komplexnej európskej stratégie pre médiá, ktorá vychádza z akčného plánu pre európsku demokraciu a akčného plánu pre médiá a audiovizuálny sektor. Komisia okrem toho dnes uverejnila štúdiu, v ktorej sa uvádza pokrok v členských štátoch EÚ pri vykonávaní odporúčania Komisie o ochrane, bezpečnosti a posilnení postavenia novinárov.

O mam

Odporúčame pozrieť

EÚ kritizuje zákon umožňujúci Izraelu mariť pôsobenie zahraničných médií

Európska únia v utorok vyjadrila znepokojenie po tom, ako izraelský parlament schválil nový zákon oprávňujúci …

Consent choices