Košiar, príroda. Photo: Ján Dubašák

Prihlasovanie: súťaž o ekologické ocenenia EÚ za rok 2024

V roku 2024 sa uskutoční už tretí ročník súťaže o ekologické ocenenia EÚ. Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) pri tejto príležitosti vyzýva podniky, aby využili rastúci záujem o ekologické potraviny a poľnohospodárstvo v celej Európe a uchádzali sa o tieto prestížne ceny.

Ekologické ocenenia EÚ, ktoré sa udeľujú od roku 2022, ponúkajú prevádzkovateľom v tomto odvetví dôležitú platformu na zviditeľnenie svojich vynikajúcich výsledkov a inovácií. Európska únia sa totiž snaží o to, aby sa do roku 2030 podiel poľnohospodárskej pôdy obhospodarovanej ekologickým spôsobom zvýšil na 25 %.

Prihlášky sa môžu podávať online na webovej stránke venovanej ekologickým oceneniam EÚ do 12. mája 2024. Súťaž organizuje Európska komisia spolu s EHSV, Európskym výborom regiónov, združením COPA-COGECA a organizáciou IFOAM Organics Europe.

EHSV dohliada na nominácie, užší výber a udeľovanie ocenení v troch kategóriách: najlepší maloobchodný spracovateľ potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby, najlepší maloobchodný predajca potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby a najlepšia ekologická reštaurácia/stravovacia služba.

Ako vysvetlil predseda EHSV Oliver Röpke, „ekologické ocenenia EÚ sú uznaním inovácií, nadšenia a odhodlania ľudí, ktorí sú skutočnými zástancami biopotravín a ekologickej výroby v EÚ a pomáhajú zaistiť, že sa k nim dostanú aj bežní spotrebitelia„.

Minuloroční víťazi v kategóriách, o ktorých rozhoduje EHSV, spojili svoje sily s cieľom povzbudiť podniky, aby sa uchádzali o získanie takéhoto ocenenia.

Kevin Scully, ktorého podnik The Merry Mill, bol ocenený ako najlepší maloobchodný spracovateľ potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby, vrelo odporučil ostatným podnikom, aby sa do súťaže o ekologické ocenenia prihlásili, „pretože sa tak môžu zviditeľniť a získať veľkú podporu“.

Paul Kolarik, majiteľ rakúskej reštaurácie Kolarik im Prater a držiteľ ceny za najlepšiu ekologickú reštauráciu, jeho slová potvrdil: „Skutočnosť, že sme získali ekologické ocenenie, vyvolala veľký záujem médií o náš podnik. Zároveň sa objavili nové príležitosti na spoluprácu a našu angažovanosť v oblasti ekologického poľnohospodárstva a udržateľnosti si všimli aj mnohí politici.“

V kategórii „najlepší maloobchodný predajca potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby“ zvíťazil v 2023 podnik Gut Wulksfelde. Jeho manažér Hauke Rüsbült sa drží svojho presvedčenia: „Veríme, že ekologické poľnohospodárstvo je pre budúcnosť poľnohospodárskeho odvetvia tá správna cesta.

Viac..  ZÓNA EURÓPA na Bratislavskom majálese

Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční 23. septembra 2024 pri príležitosti Dňa ekologickej poľnohospodárskej výroby EÚ.

O mam

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Ocenené slovenské firmy predstavia svoje kreatívne podnikanie v Bruseli

V Bratislave v Dome Európskej únie prebehlo vyhodnotenie súťaže SME Europe Awards o najinšpiratívnejší malý …

Consent choices