Helena Dalliová, komisárka EÚ pre rovnosť. PHOTO: European Union 2024.

Helena Dalliová, komisárka EÚ pre rovnosť : Nezabúdame na nikoho

Nezabúdame na nikoho: rovnosť, sloboda a spravodlivosť pre všetkých je témou tohtoročného Medzinárodného dňa boja proti homofóbii, bifóbii a transfóbii. Tento prístup je v súlade so stratégiou Únie rovnosti pre všetkých z dielne súčasnej Európskej komisie. V rámci rovnosti pre všetkých sme prijali päť stratégií, ktoré sa týkajú: rodovej rovnosti, boja proti rasizmu, začleňovania Rómov, práv osôb so zdravotným postihnutím a rovnosti LGBTIQ osôb. Posilnili sme tiež našu snahu o uplatnenie princípu rovnosti pre všetkých.

Dnešný Medzinárodný deň boja proti homofóbii, bifóbii a transfóbii nám dáva príležitosť premýšľať nad našou rozmanitosťou a sklonmi vytvárať si stereotypy či očakávania. Zvážme naše individuálne a spoločné konanie, pretože môže ovplyvňovať začlenenie, mieru účasti a práva LGBTIQ osôb.

Európska komisia v roku 2020 prijala svoju vôbec prvú stratégiu pre rovnosť LGBTIQ osôb s cieľom osobitne riešiť nerovnosti a výzvy, ktoré vplývajú na ich život. Znamenalo to začiatok novej etapy v úsilí EÚ riešiť diskrimináciu LGBTIQ osôb, v rámci ktorej zapojila členské štáty a zainteresované strany na všetkých úrovniach.

Chceme vytvoriť Európsku úniu, ktorá podporuje a chráni rozmanitosť a kde môžu byť všetci sami sebou a milovať, koho chcú, a to bez rizika diskriminácie, vylúčenia, nenávisti alebo násilia. EÚ bude v tomto úsilí podporovať členské štáty, najmä pokiaľ ide o vnútroštátne opatrenia, ktoré dopĺňajú európske iniciatívy.

Zo zistení tretieho celoeurópskeho prieskumu o LGBTIQ osobách, ktoré nedávno zverejnila Agentúra EÚ pre základné práva, vyplýva, že 52 % LGBTIQ osôb je vo svojom sociálnom prostredí otvorenejších, pokiaľ ide o ich sexuálnu orientáciu, rodovú identitu alebo pohlavné znaky. V porovnaní s výsledkami z roku 2019 to predstavuje nárast o 6 %. 55 % opýtaných napriek tomu uviedlo, že sa stali obeťami obťažovania z nenávisti, čo v porovnaní s predchádzajúcim prieskumom predstavuje nárast o 18 %.

Zdá sa, že tieto zistenia potvrdzujú to, čo sme už vedeli, a síce, že pandémia COVID-19 zvýšila riziko fyzického a emocionálneho zneužívania LGBTIQ osôb, keďže mnohé z nich boli pre zákaz vychádzania izolované s netolerantnými alebo nepriateľskými ľuďmi. Zistilo sa tiež, že zdravotná kríza sa premietla aj do prudkého nárastu nenávistných prejavov proti LGBTIQ osobám, keďže niektorí politickí a náboženskí lídri obviňovali komunitu LGBTIQ zo šírenia vírusu.

Výsledky konzultácie Komisie so zainteresovanými stranami k správe o stratégii pre rovnosť LGBTIQ osôb sa zhodovali s týmito zisteniami, keďže sa v nej uvádza, že súčasný prudký nárast nenávisti a násilia voči LGBTIQ osobám sa zhoršuje v dôsledku zintenzívnenia naratívov namierených proti rodovej rovnosti a LGBTIQ komunite. Zainteresované strany takisto poznamenali, že aj v krajinách, kde je spoločenská akceptácia vyššia, sa niektoré politické sily intenzívnejšie usilujú o obmedzenie práv LGBTIQ osôb a podnecujú násilie a nenávisť voči LGBTIQ komunite s vidinou politického zisku.

Viac..  Milan Krajniak: Prečo som lídrom eurokandidátky a prečo kandidujem samostatne?

V tomto prostredí som mimoriadne vďačná za rastúci počet členských štátov, ktoré posilňujú svoj záväzok voči rovnosti LGBTIQ osôb v súlade so stratégiou pre ich rovnosť. Členské štáty aj na európskej úrovni zohrávali skutočne aktívnu úlohu organizovaním významných podujatí a vydávaním výziev adresovaných Európskej komisii a iným medzinárodným inštitúciám, aby systematicky riešili diskrimináciu, nenávisť a násilie voči LGBTIQ osobám.

Uvítala som, že belgické predsedníctvo tento mesiac usporiadalo vôbec prvé zasadnutie Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti venované oblasti rovnosti. Verím, že na tento model nadviažu aj nadchádzajúce predsedníctva EÚ.

Tento týždeň sa zúčastním na fóre IDAHOT v Haagu a na konferencii belgického predsedníctva EÚ o rovnosti LGBTIQ osôb. Úroveň angažovanosti v otázkach LGBTIQ osôb ešte nikdy nebola taká vysoká a má dobré predpoklady do budúcnosti. Je skutočne povzbudivé, že krajiny EÚ nielenže bojujú proti prípadom diskriminácie, ale sa aj aktívne podieľajú na podpore rovnosti pre všetkých vo svojej krajine aj mimo nej.

Teším sa aj na konferenciu o ľudských právach na tohtoročnom júnovom podujatí EuroPride, ktoré sa vzhľadom na jeho význam pre región uskutoční v Solúne.

Počas svojho funkčného obdobia som sa zúčastnila na všetkých ročníkoch pochodov EuroPride a World Pride. Urobila som to s vidinou odovzdať posolstvo, že na nikoho nezabúdame. Ak chceme skutočne myslieť na všetkých, musíme mať na pamäti ľudskú rozmanitosť aj v súvise s LGBTIQ osobami.

Pri príležitosti tohto dňa chcem zopakovať výzvu Európskeho parlamentu, aby sa EÚ stala slobodným miestom pre LGBTIQ osoby. Rovnosť ako stav bytia bez strachu, diskriminácie a násilia môžeme naplno pocítiť len vtedy, ak zabezpečíme, že spoločnosť bude priateľská a inkluzívna.

Helena Dalliová, komisárka EÚ pre rovnosť.

O red

Odporúčame pozrieť

Eurokomisárka Helena Dalliová: Rovnosť žien a mužov pri volebnej urne

Voľby do Európskeho parlamentu sú predo dvermi. Predstavujú príležitosť zamyslieť sa a rozhodnúť, kam chceme …

Consent choices