Eugen Jurzyca, europoslanec /SaS, ECR/. PHOTO: European Union 2024.

Eugen Jurzyca: Chcem, aby Slovák mohol pozerať MS v hokeji u svojho poskytovateľa, aj keď je fyzicky v inom členskom štáte

„V tomto volebnom období vyzval Európsky parlament Komisiu, aby uľahčila na území EÚ sledovať audiovizuálne služby z rôznych členských krajín. Čiže napríklad, aby Slovák mohol pozerať Majstrovstvá sveta v hokeji u svojho poskytovateľa, aj keď je fyzicky na MS v Česku či na dovolenke v Španielsku. Toto by platilo pre akýkoľvek audiovizuálny obsah. Návrh som podporil najmä preto, že analýzy dát ukazujú, že takýto krok bude prospešný pre celú spoločnosť.“

Eugen Jurzyca, europoslanec /SaS, ECR/.

Štúdia TU.

Europoslanci chcú zrevidovať pravidlá EÚ ohľadne geografického blokovania

Je potrebné lepšie presadzovať a aktualizovať pravidlá EÚ týkajúce sa geografického blokovania s cieľom posilniť jednotný digitálny trh a lepšie reagovať na očakávania spotrebiteľov.

Europoslanci zdôraznili, že je potrebné prehodnotiť pravidlá EÚ týkajúce sa geografického blokovania, najmä vzhľadom na zrýchlenú digitálnu transformáciu a nárast online nakupovania v posledných rokoch. Súčasné pravidlá umožňujú spotrebiteľom nakupovať online a cezhranične pristupovať k službám bez obmedzenia. Poslanci však tvrdia, že sa musia uplatňovať v plnej miere a zostávajúce prekážky je potrebné odstrániť.

Zlepšenie pravidiel

Keďže súčasné pravidlá sa nevzťahujú na konkrétne digitálne služby, ktoré ponúkajú obsah chránený autorským právom (ako sú elektronické knihy, hudba, softvér a online hry), poslanci zdôrazňujú potenciálne výhody začlenenia týchto služieb, ktoré sú stanovené v pravidlách EÚ, ak má poskytovateľ požadované práva pre príslušné územia.

Cezhraničné doručovanie, ktoré nie je podľa nariadenia povinné, zostáva pre spotrebiteľov problémom, ktorý má vplyv na 50 % nákupných transakcií online. Poslanci vyzývajú Komisiu a členské štáty, aby uľahčili prístup spotrebiteľov k službám cezhraničného dodávania balíkov a podporili zníženie nákladov na cezhraničnú prepravu. Poslanci tiež tvrdia, že je potrebné zlepšiť spôsoby online registrácie a platieb, keďže v ich súčasnej podobe oslabujú cieľ pravidla „nakupuj ako miestny“.

Audiovizuálne služby

V reakcii na obmedzené zlepšenia cezhraničného prístupu k online katalógom audiovizuálneho obsahu a živých športových podujatí poslanci zdôrazňujú význam modernizácie audiovizuálneho sektora s cieľom splniť očakávania spotrebiteľov, pokiaľ ide dostupnosť, cenovú dostupnosť, flexibilitu a kvalitu obsahu.

Viac..  Vladimír Bilčík: V boji proti dezinformáciám stojíme doma bezbranní

Poslanci chcú väčšiu dostupnosť cezhraničných katalógov a cezhraničný prístup a vyhľadateľnosť športových podujatí prostredníctvom streamingových služieb. Osobitne chcú, aby Európska komisia a členské štáty dôkladne posúdili všetky možnosti na zníženie výskytu nespravodlivých a diskriminačných prekážok geografického blokovania a zároveň zvážili potenciálny vplyv tejto skutočnosti na existujúce obchodné modely a na financovanie kreatívneho priemyslu.

Poslanci tvrdia, že rozšírenie rozsahu pôsobnosti pravidiel na audiovizuálne služby by viedlo k výraznej strate príjmov v tomto odvetví, ohrozeniu investícií do nového obsahu, zníženiu kultúrnej rozmanitosti obsahu a zníženiu distribučných kanálov a v konečnom dôsledku k zvýšeniu cien pre spotrebiteľov. Poslanci sa zasadzujú za realistický časový rámec, aby sa audiovizuálny sektor mohol prispôsobiť a zabezpečiť zachovanie kultúrnej rozmanitosti a kvality obsahu. Správa bola prijatá 376 hlasmi za, pričom 111 hlasov bolo proti a 107 sa zdržalo hlasovania.

Vyhlásenie spravodajkyne

Spravodajkyňa Beata Mazurek (EKR, PL) uviedla: „Pri nakupovaní online musia mať spotrebitelia možnosť využívať najlepšie ponuky a platiť pomocou svojej bankovej karty, rovnako ako miestni. Zdvojnásobujeme úsilie a boj proti cenovej diskriminácii a chceme uľahčiť prijímanie alebo zabezpečovanie cezhraničného doručovania. Je tiež načase splniť požiadavky občanov a uľahčiť im prístup k filmom, seriálom a športovým podujatiam v ich rodnom jazyku. Komisia by mala starostlivo posúdiť aktualizáciu súčasných pravidiel a poskytnúť potrebnú podporu audiovizuálnemu sektoru.“

Súvislosti

Komisia 30. novembra 2020 uverejnila svoje prvé hodnotenie, v ktorom preskúmala vplyv týchto pravidiel a ich možné rozšírenie o konkrétne digitálne služby ponúkajúce obsah chránený autorským právom (ako sú elektronické knihy, hudba, softvér a online hry), ako aj audiovizuálne a dopravné služby. Podľa doložky o preskúmaní by sa ďalšia správa mala vypracovať do roku 2025.

O red

Odporúčame pozrieť

Eugen Jurzyca: Najjednoduchšie sa mobilizujú voliči strašením. Veľa politikov to preto aj robí. VIDEO

Najjednoduchšie sa mobilizujú voliči strašením. Veľa politikov to preto aj robí. Najnovšie sa podľa Branislava …

Consent choices