Michal Wiezik, europoslanec /PS, RE/. PHOTO: European Union 2024.

Michal Wiezik: Prečo má poľnohospodárstvo čerpať verejné financie bez akejkoľvek pridanej hodnoty a zodpovednosti?

Parlament schválil revíziu spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ

• Aktualizované environmentálne „podmienenosti“ sa už môžu použiť na získanie podpory EÚ v roku 2024
• Viac výnimiek z niektorých noriem SPP je možné v prípade extrémneho počasia
• Menšie farmy budú oslobodené od kontrol a sankcií za nedodržiavanie niektorých pravidiel

Poslanci dali zelenú revízii spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), aby sa znížila administratívna záťaž pre poľnohospodárov v EÚ.
Parlament na svojom poslednom plenárnom zasadnutí schválil revíziu nariadenia o strategických plánoch SPP a horizontálneho nariadenia SPP, pričom 425 hlasov bolo za, 130 proti a 33 sa zdržalo hlasovania. Poslanci prijali návrh zákona s technickými úpravami, ktoré navrhla Rada a schválil parlamentný výbor pre poľnohospodárstvo 15. apríla 2024.

„Znižovať nároky na udržateľnosť poľnohospodárstva a podporu biodiverzity považujem za streľbu do vlastného kolena. Poľnohospodársky sektor de facto rezignoval na Green Deal a Komisia túto rezignáciu umožnila, čím ohrozuje integritu kľúčového politického rámca. Ktoré ďalšie odvetvie bude tento trend nasledovať? Prečo má poľnohospodárstvo čerpať verejné financie bez akejkoľvek pridanej hodnoty a zodpovednosti, prečo poľavujeme na podmienenosti priamych platieb? Pre budúcnosť poľnohospodárstva je udržateľnosť a adaptácia na klimatickú krízu otázkou prežitia. Nateraz sa riešenia odkladajú na horšie časy,“ hovorí Michal Wiezik, europoslanec /PS, RE/.

Nariadenie musí teraz schváliť Rada. Belgické predsedníctvo Rady informovalo Parlament, že ak poslanci schvália návrh vo forme schválenej Osobitným výborom Rady pre poľnohospodárstvo, Rada prijme rovnaký text.

Viac..  Michal Wiezik: Aktuálna situácia na Čiernom Balogu veľmi dobre ukazuje, čo môže so sebou priniesť masívna ťažba dreva. VIDEO

Po schválení Radou bude zákon uverejnený v Úradnom vestníku EÚ a okamžite nadobudne účinnosť. Poľnohospodári už budú môcť v roku 2024 uplatňovať aktualizované environmentálne „podmienenosti“ pre svoje žiadosti o finančnú podporu z EÚ.

Súvislosti

Revízia SPP mení pravidlá pre tri environmentálne podmienky, ktoré musia poľnohospodári dodržiavať, aby dostali finančné prostriedky. Poskytuje tiež väčšiu flexibilitu krajinám EÚ pri udeľovaní výnimiek z noriem SPP, ak sa vyskytnú problémy s ich uplatňovaním a v prípade problémov spôsobených extrémnym počasím. Malé farmy do 10 hektárov by boli oslobodené od kontrol a sankcií za nedodržiavanie niektorých pravidiel SPP.

Aby sa urýchlilo prijatie opatrení, Parlament súhlasil, že sa bude materiálom zaoberať v rámci takzvaného naliehavého postupu. Parlament tiež rozhodol, že nevznesie námietky proti návrhu Komisie, ktorý dopĺňa balík na zjednodušenie SPP. Podľa textu budú mať členské štáty väčšiu voľnosť pri uplatňovaní požiadavky SPP na udržanie pomeru trvalých trávnatých porastov k poľnohospodárskej ploche nad 5 % v porovnaní s rokom 2018 (GAEC 1).

O red

Odporúčame pozrieť

Michal Wiezik: Príde mi zvrátené považovať tohtoročné mláďatá medveďa za ohrozenie života a zdravia obyvateľstva

Nie, nejdem hrať na city, nechcem vyvolávať emócie, len mi príde zvrátené považovať tohtoročné mláďatá …

Consent choices