Stop nenávisti. PICTURE: ©European Union 2021

EK: 21 odporúčaní z európskej panelovej diskusie občanov o boji proti nenávisti v spoločnosti

150 európskych občanov adresovalo Európskej komisii a vnútroštátnym orgánom 21 odporúčaní zameraných na boj proti nenávisti vo všetkých jej formách a na podporu vzájomného rešpektu počas záverečného zasadnutia Európskej skupiny občanov o boji proti nenávisti v spoločnosti, ktoré sa konalo 17. až 19. mája v Bruseli.

Všetky formy nenávisti a neznášanlivosti sú nezlučiteľné s hodnotami ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, právneho štátu a dodržiavania ľudských práv, ktoré sú zakotvené v Zmluve o Európskej únii. V posledných mesiacoch a rokoch sme v celej EÚ zaznamenali výrazný nárast nenávistných prejavov a trestných činov z nenávisti, a to online aj offline. Európska komisia a vysoká predstaviteľka prijali 6. decembra 2023 spoločné oznámenie s názvom „Žiadne miesto pre nenávisť: Európa zjednotená proti nenávisti“. ktoré nabáda k zvýšenému úsiliu v boji proti nenávisti, a to posilnením opatrení v rámci rôznych politík vrátane bezpečnosti, digitálnej oblasti, vzdelávania, kultúry a športu.

Oznámenie vyzýva najmä na vytvorenie celoeurópskeho priestoru dialógu, ktorý by spojil občanov z celej EÚ a umožnil im diskutovať o spôsoboch, ako prejsť od nenávisti a rozdelenia k spoločnému využívaniu našich európskych hodnôt rovnosti, dodržiavania ľudských práv a dôstojnosti. Prostredníctvom Európskeho občianskeho panelu pre boj proti nenávisti v spoločnosti Komisia na túto výzvu okamžite reagovala.

Od apríla 2024 sa občania stretávajú, aby osobne aj online diskutovali o základných príčinách a hnacích silách nenávisti a o spôsoboch ich riešenia. Podnety získané v rámci panelu aj platformy pre zapojenie občanov zváži kolégium komisárov a podporia budúcu prácu Európskej komisie v oblasti boja proti nenávistným prejavom a trestným činom z nenávisti. Neskôr sa uskutoční podujatie zamerané na spätnú väzbu, na ktorom budú tvorcovia politiky Komisie informovať panel o tom, ako boli zohľadnené ich odporúčania.

V záverečných odporúčaniach sa Komisia vyzýva, aby sa zamerala najmä na:

– zvýšenie informovanosti o nenávisti a existujúcich opatreniach a prostriedkoch na boj proti nej prostredníctvom verejnej kampane
– vytvorenie celoeurópskej platformy spájajúcej informácie, zdroje, opatrenia a podporné systémy týkajúce sa nenávisti
– kartu bezpečného surfovania v EÚ
– školenia o tolerancii (T4T)
– posilnenie sociálnych a emocionálnych zručností detí a mládeže s cieľom predchádzať nenávisti
– vzdelávanie každej generácie pre každý národ v oblasti nenásilnej komunikácie
– pomoc pri reklame proti nenávisti
– spoľahlivosť, fakty a transparentnosť: overovanie a objasňovanie financovania informácií
– Európa sa stretáva s vami: participatívne médiá pre občanov
– riešenie anonymity na internete s cieľom bojovať proti nenávisti
– jedna Európa, jedna definícia: kriminalizácia nenávistných prejavov
– moderovanie umelej inteligencie: ochrana sociálnych médií pred nenávistnými prejavmi
– prasknutie bubliny: podpora rôznych pohľadov na sociálne médiá
– pomoc pri návrate k zmyslu života
– zriadenie nezávislého výboru pre trust
– záujem o ľudí: riešenie sociálnej nerovnosti v boji proti nenávisti v EÚ
– národný úrad pre boj proti nenávisti v členských štátoch
– európsky protokol o účinnej reakcii na oznámenia o trestných činoch z nenávisti
– šírenie kultúry diskusie v školách inšpirovanej občianskymi panelmi
– vytvorenie európskych občianskych panelov pre mladých ľudí (vo veku 16 – 25 rokov) na boj proti nenávisti
– rozvoj dobrovoľných občianskych služieb v miestnych komunitách pre dospelých

Viac..  V Európe rastie počet prípadov chorôb prenášaných komármi

Súvislosti

Na podporu priority predsedníčky Ursuly von der Leyenovej vybudovať európsku demokraciu vhodnú pre budúcnosť boli európske občianske panely a online nástroje na zapojenie občanov zakotvené ako súčasť demokratického života v EÚ, ako jeden z kľúčových výsledkov konferencie o budúcnosti Európy. Tieto panely dávajú občanom možnosť vyjadriť sa k tvorbe politiky EÚ.

Trestné činy a prejavy motivované nenávisťou sú podľa práva EÚ, rámcového rozhodnutia o boji proti niektorým formám prejavov rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva z roku 2008, nezákonné. Komisia má k dispozícii komplexný súbor politických nástrojov na reakciu na nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti. Okrem toho Európska komisia prijala špecializované stratégie EÚ, ako je stratégia EÚ na boj proti antisemitizmu a podporu židovského života, strategický rámec EÚ pre Rómov v oblasti rovnosti, začlenenia a účasti, ako aj akčný plán EÚ proti rasizmu.

Účastníci európskych občianskych panelov sa získavajú pomocou nástrojov na náhodné generovanie platných mobilných telefónnych čísel. Aby sa zabezpečilo, že panely odrážajú sociálno-demografické zloženie Európy, proces zabezpečuje, že nábor je reprezentatívny pre rozmanitosť EÚ. Systém kvót zabezpečuje rodovo vyváženú skupinu a stanovuje, že mladí ľudia vo veku 16 – 25 rokov musia tvoriť tretinu skupiny. Ďalšie sociodemografické charakteristiky sa týkajú úrovne vzdelania, geografickej polohy a povolania.

Občania pracujú spoločne v malých skupinách po 10 – 15 ľudí a v pléne. Podporu poskytuje facilitačný tím spolu s výborom odborníkov, ktorí poskytujú ďalšie vstupy. Na základe diskusií občania predkladajú Európskej komisii odporúčania, ktoré by mala zohľadniť pri definovaní politík a iniciatív. Platforma pre zapojenie občanov je kľúčovou súčasťou nového ekosystému zapojenia občanov, ktorý plní záväzok vyplývajúci z následného oznámenia ku konferencii o budúcnosti Európy.

O mam

Odporúčame pozrieť

Peter Pollák: Je dôležité, aby sme sa postavili k nenávistnej ideológii nie ako k názoru, ale ako zločinu

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Zdieľaj …

Consent choices