mladi ludia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Otvorená verejná konzultácia: Nástroj technickej podpory – hodnotenie v polovici trvania

V rámci cielených konzultácií sa získajú odborné stanoviská rôznych kategórií zainteresovaných strán zapojených do navrhovania a vykonávania akcií Nástroja technickej podpory, ako sú prijímateľské orgány krajín EÚ, koordinačné orgány krajín EÚ, poskytovatelia technickej podpory, pracovníci generálneho riaditeľstva REFORM a zástupcovia ďalších útvarov Komisie. 

Cieľom konzultácie je získať vstupné údaje, ktoré pomôžu odpovedať na otázky hodnotenia, zaoberať sa príslušnými medzerami v poznatkoch a potvrdiť predbežné zistenia. Konzultácie so zainteresovanými stranami musia zahŕňať aspoň päť povinných hodnotiacich kritérií (účinnosť, efektívnosť, relevantnosť, ucelenosť a pridaná hodnota EÚ). Otvorená verejná konzultácia je otvorená pre každého, kto má záujem prispieť, preto oslovuje široký okruh a veľký počet zainteresovaných strán. Je dostupná vo všetkých jazykoch EÚ a otvorená do 10. júna 2024. Viac informácií nájdete tu.

Viac..  ESĽP rozhodol v prospech sudkyne Cvikovej, priznal porušenie jej práv

O mam

Odporúčame pozrieť

EK vyplatila Ukrajine 4,5 miliardy eur preklenovacieho financovania v rámci Nástroja pre Ukrajinu

Komisia vyplatila prvú podporu vo výške 4,5 miliardy eur v rámci nového Nástroja EÚ pre …

Consent choices