Značký archívu: technická podpora

Nástroj technickej podpory: Komisia pomáha Slovensku lepšie využívať kohézne fondy

Komisia aktuálne v Bratislave spustila projekt, ktorý pomáha Slovensku zjednodušiť a urýchliť využívanie kohéznych fondov. Projekt preskúma, ako znížiť byrokraciu, zvýšiť zodpovednosť, posilniť administratívne kapacity zainteresovaných strán a lepšie uspokojiť potreby príjemcov finančných prostriedkov EÚ. Táto podpora nadväzuje na žiadosť vlády Slovenskej republiky o využitie Nástroja technickej podpory Komisie (TSI). Slovensko …

Viac ... »
Consent choices