Jozef Mihál, europoslanec /RE/. PHOTO: European Union 2024.

Europoslanec Mihál vysvetľuje, čo je to reťazový pôrod: Akú materskú budete mať po narodení druhého a tretieho dieťaťa?

Ako „reťazový pôrod“ sa označuje pôrod druhého a ďalšieho dieťaťa relatívne tesne po prvom, resp. po predchádzajúcom dieťati, a to v prípade zamestnankyne, ktorá na ďalšiu materskú nastupuje z rodičovskej dovolenky pri staršom dieťati a medzi prvou a druhou materskou NEMÁ v zamestnaní príjem (vymeriavací základ), z ktorého by sa platilo poistné do Sociálnej poisťovne.
V takom prípade podľa § 57 ods. 4 zákona o sociálnom poistení platí, že „druhá materská nesmie byť nižšia ako prvá“.
*
Ukážme si teraz, čo sa stane, ak zamestnankyňa BUDE MAŤ medzi prvou a druhou materskou v zamestnaní príjem, a to v predošlom roku – v roku pred rokom, v ktorom nastúpi na svoju druhú materskú.
Stáva sa to napríklad vtedy, ak v predchádzajúcom roku mala zamestnankyňa materskú dovolenku pri prvom dieťati, po jej skončení nešla hneď na rodičovskú dovolenku, ale najskôr si čerpala riadnu dovolenku – aby sa jej zbytočne neprenášala do budúcnosti. A až po čerpaní riadnej dovolenky začala rodičovská dovolenka.
Stáva sa aj to, že zamestnankyňa na čas preruší čerpanie rodičovskej dovolenky (Zákonník práce to bez problémov umožňuje, ak si to zamestnankyňa vyžiada, resp. dohodne sa so zamestnávateľom, viď § 166 ods. 3 Zákonníka práce), pričom v tomto čase si čerpá riadnu dovolenku. Alebo sa na krátky čas vráti do zamestnania, pracuje a následne sa znova vráti na rodičovskú dovolenku.
Skrátka, pozrieme sa na prípady, kedy mala zamestnankyňa počas predchádzajúceho roka (teda v roku predchádzajúcom rok, v ktorom nastupuje na druhú materskú) v zamestnaní nejaký príjem = vymeriavací základ, z ktorého sa platilo poistné na nemocenské poistenie.
V takýchto prípadoch sa určí denný vymeriavací základ (DVZ) obvyklým postupom ako podiel vymeriavacieho základu dosiahnutého v predchádzajúcom roku a počtu dní, za ktoré sa platilo poistné v predchádzajúcom roku.
Materské pri druhom dieťati sa vypočíta ako 75 % z takto určeného denného vymeriavacieho základu.
*
Príklad
Pani Božena bola na prvej materskej do 21. júla 2024. Po skončení materskej dovolenky si v zamestnaní čerpala riadnu dovolenku za roky 2023 a 2024. Dovolenku čerpala v dňoch od 22. júla 2024 do 9. augusta 2024 vrátane. Čiže čerpala 15 dní dovolenky počas 19 kalendárnych dní. Za jeden deň dovolenky má náhradu mzdy vo výške 50 €. Celková vyplatená náhrada mzdy za dovolenku dosiahla 750 €.
Od 10. augusta 2024 si pani Božena v zamestnaní čerpala rodičovskú dovolenku. Pani Božena je druhýkrát tehotná a na druhú materskú nastupuje od 2. septembra 2025.
Rozhodujúce obdobie pre výpočet druhého materského je rok 2024.
V roku 2024 mala pani Božena vymeriavací základ, a to príjem pri čerpaní riadnej dovolenky vo výške 750 € za 19 kalendárnych dní.
DVZ = 750 € / 19 dní = 39,4737 €
Materské sa určí ako 75 % z tohto DVZ a bude približne 29,61 € na deň, 900 € mesačne a 7047 € celkovo.
*
Materské mohlo byť vyššie, ak by pani Božena čerpala dovolenku tak, aby čerpanie nepresiahlo rozsah jedného pracovného týždňa. Ukážme si to na ďalšom príklade pani Branislavy, ktorý je podobný, ale „vtip“ je v detailoch.
*
Príklad
Aj pani Branislava bola na prvej materskej do 21. júla 2024 (nedeľa). Po skončení materskej dovolenky si v zamestnaní čerpala riadnu dovolenku za roky 2023 a 2024. Dovolenku čerpala v dňoch od 22. júla 2024 do 26. júla 2024. Teda riadnu dovolenku si čepala počas dní pondelok – piatok (pozrite do kalendára!), čerpala 5 dni dovolenky počas 5 kalendárnych dní. Za jeden deň dovolenky má náhradu mzdy rovnako ako pani Božena vo výške 50 €. Celková vyplatená náhrada mzdy za dovolenku dosiahla 250 €.
Od 27. júla 2024 (sobota) si pani Branislava v zamestnaní čerpala rodičovskú dovolenku. Pani Branislava je druhýkrát tehotná a na druhú materskú nastupuje od 2. septembra 2025.
Rozhodujúce obdobie pre výpočet druhého materského je rok 2024.
V roku 2024 mala pani Branislava vymeriavací základ, a to príjem pri čerpaní riadnej dovolenky vo výške 250 € za 5 kalendárnych dní.
DVZ = 250 € / 5 dni = 50 €
Materské sa určí ako 75 % z tohto DVZ a bude 37,50 € na deň, približne 1150 € mesačne a 8925 € celkovo.
*
Na týchto dvoch príkladoch vidíme, že pri rovnakom príjme, respektíve pri rovnakej sume náhrady za dovolenku za jeden deň, má pani Branislava materskú vyššiu o 250 € mesačne a o temer 1900 € celkovo, než ju má pani Božena.
Ako je to možné?
Tento efekt je daný tým, že pri výpočte DVZ sa delí počtom kalendárnych dní, za ktoré sa v roku 2024 platilo poistné. Počet kalendárnych dní je daný ako medzera medzi skončením materskej dovolenky a začiatkom rodičovskej dovolenky, inak povedané – ako počet kalendárnych dní od skončenia materskej dovolenky do začiatku rodičovskej dovolenky.
Respektíve ako počet kalendárnych dní prerušenia rodičovskej dovolenky, ako si ukážeme na ďalšom príklade. Pričom náhradu mzdy za dovolenku zamestnávateľ vypláca za pracovné dni.
Teda platí, že druhá materská bude vyššia, ak sa dovolenka čerpá len v rámci jedného pracovného týždňa v rozsahu max. od pondelka do piatka, ale nie tak, aby zasahovala aj do ďalšieho pracovného týždňa.

Viac..  Ivan Štefanec: Radosť z víťazstva Európskej ľudovej strany kazí vzostup krajnej pravice

O red

Odporúčame pozrieť

Jozef Mihál: 25 000 000 eur. To je účet, ktorý nám v najbližších dňoch vystaví Európska komisia za kauzu dobytkár

25 000 000 eur. To je účet, ktorý nám v najbližších dňoch vystaví Európska komisia …

Consent choices