Violence against women and domestic violence - Visit of an association in charge of victims assistance and housing

Štáty EÚ prijali sprísnenú smernicu o boji proti obchodovaniu s ľuďmi

Členské krajiny EÚ v pondelok v Bruseli prijali smernicu, ktorá pridáva náhradné materstvo (surogácia), nútené manželstvo a nezákonnú adopciu medzi formy vykorisťovania, na ktoré sa vzťahuje zákon EÚ o boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.

Rada ministrov sa zhodla na tom, že vedomé používanie služieb poskytovaných obeťou obchodovania s ľuďmi sa teraz stane trestným činom, ktorý bude trestaný účinnými, primeranými a odrádzajúcimi sankciami. Posilňuje aj preventívne opatrenia, podporu a pomoc obetiam tohto druhu vykorisťovania. „Pridanie nútených sobášov, nezákonnej adopcie a využívania náhradného materstva do legislatívy EÚ o boji proti obchodovaniu s ľuďmi bolo veľmi potrebné. Tieto hrozné zločiny obchodovania s ľuďmi sa musia riešiť v plnej sile nášho trestného zákonníka,“ uviedol v správe pre médiá belgický federálny minister spravodlivosti Paul Van Tigchelt, v mene belgického predsedníctva v Rade EÚ.

Podobne ako v prípade súčasnej smernice, nové druhy vykorisťovania sa budú trestať odňatím slobody s hornou hranicou najmenej päť rokov alebo najmenej desať rokov odňatia slobody v prípade závažnejších trestných činov. Dohoda obsahuje novú priťažujúcu okolnosť, šírenie vykorisťovateľského materiálu s vizuálnym obsahom sexuálnej povahy, ktorý zahŕňa obeť, prostredníctvom informačných a komunikačných technológií.

Viac..  EÚ rozhodla o zavedení prohibičných ciel na obilné produkty z Ruska a Bieloruska

Právnické osoby budú tiež čeliť prísnejším sankciám, napríklad vylúčením z prístupu k verejnému financovaniu a odňatiu povolení a oprávnení na vykonávanie činností, ktoré viedli k spáchaniu trestného činu v tejto oblasti. Revidovaná smernica nadobudne platnosť dvadsať dní po jej zverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Členské štáty budú mať dva roky na to, aby novelizovanú smernicu zaviedli do svojho vnútroštátneho práva.

(TASR)

O mam

Odporúčame pozrieť

trestny cin, obet

Obchodovanie s ľuďmi: Poslanci prijali rozsiahlejší zákon na ochranu obetí

Európsky parlament dal konečnú zelenú aktualizovaným pravidlám predchádzania obchodovaniu s ľuďmi a boja proti nemu …

Consent choices