europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Voľby 2024: rozloženie kresiel v Európskom parlamente

Aktualizované zloženie nového Európskeho parlamentu na základe konečných alebo predbežných výsledkov v 26 krajinách a predvolebných údajov pre ostávajúcu krajinu.

Vyššie uvedená projekcia je založená na:

·  konečných výsledkoch z 9 krajín: Chorvátsko, Cyprus, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Litva, Malta, Poľsko a Slovensko.

·  predbežných výsledkov zo 17 členských štátov EÚ: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Maďarsko, Taliansko, Lotyšsko, Luxembursko, Holandsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko a Švédsko.

·  predvolebných údajov pre Írsko.

Predbežné čísla naznačujú volebnú účasť naprieč EÚ na úrovni 50,8 %.

Projekcie zloženia Parlamentu vychádzajú zo štruktúry odchádzajúceho parlamentu a jeho politických skupín bez toho, aby sa tým naznačovalo zloženie nasledujúceho Parlamentu na jeho ustanovujúcej schôdzi. Všetky národné strany bez aktuálnej oficiálnej príslušnosti, ktorých poslanci nepatria medzi „nezaradených“ v aktuálnom Parlamente, sú zoskupené v rámci kategórie s názvom „Ostatní“ bez ohľadu na ich politickú orientáciu.

Viac..  V eurovoľbách volia aj 16-roční voliči. Mladí by to uvítali aj na Slovensku

Projekcie kresiel budú naďalej aktualizované a zverejňované na https://results.elections.europa.eu/sk, kde tiež nájdete národné výsledky, kreslá podľa politických skupín a krajín, rozdelenie podľa národných strán a politických skupín a volebnú účasť. Budete tiež môcť porovnávať výsledky, prepočítavať väčšiny alebo vytvoriť si vlastný widget.

O mam

Odporúčame pozrieť

Voľby 2024: Zloženie nového Európskeho parlamentu

Aktualizovaná prognóza zloženia nového Parlamentu na základe konečných a predbežných výsledkov vo všetkých členských štátoch …

Consent choices