mam

Členské štáty, Komisia a Parlament sa dohodli na podobe Európskeho preukazu ZŤP

zdravotne postihnuti

V Štrasburgu dnes padla na trialógoch historicky najrýchlejšia dohoda o podobe smernice. Členské štáty EÚ zastúpené v Rade, Európska komisia a Európsky parlament našli zhodu na texte legislatívy o Európskom preukaze zdravotného postihnutia a Európskej parkovacej karte pre osoby so zdravotným postihnutím. Súčasťou negociačného tímu bola slovenská europoslankyňa Lucia Ďuriš …

Viac ... »

Ivan Štefanec: Nedovoľme Rusku zasahovať do vnútorných procesov EÚ

Európsky parlament prijal uznesenie odsudzujúce zasahovanie Ruska do vnútorných záležitostí Európskej únie. Proces naštartovalo mediálne odhalenie lotyšskej poslankyne spolupracujúcej s ruskými bezpečnostnými službami. Podľa europoslanca a vedúceho slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivana Štefanca (KDH) nejde len o ojedinelý prípad, čomu nasvedčuje rétorika a činy aj niektorých ďalších europoslancov. …

Viac ... »

EK: prísnejšie zníženie emisií do roku 2040 a oznámenie o hospodárení s oxidom uhličitým v priemysle

emisie

Komisia uverejnila podrobné posúdenie vplyvu týkajúce sa možných spôsobov dosiahnutia dohodnutého cieľa klimatickej neutrality Európskej únie do roku 2050. Na základe tohto posúdenia vplyvu Komisia odporúča zníženie čistých emisií skleníkových plynov do roku 2040 o 90 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990, čím sa začne diskusia so všetkými zainteresovanými stranami; budúca Komisia predloží …

Viac ... »

Srbsko nesplnilo svoj záväzok slobodných a spravodlivých volieb, tvrdia europoslanci

Srbsko

Voľby v Srbsku 17. decembra 2023 sa podľa poslancov neuskutočnili za spravodlivých podmienok. Vyzývajú na nezávislé vyšetrovanie nezrovnalostí. Vzhľadom na pretrvávajúce a systematické zneužívanie inštitúcií a médií niektorými subjektami s cieľom získať nespravodlivú výhodu, posledné srbské parlamentné a miestne voľby boli „pod úrovňou očakávaných noriem pre kandidátsku krajinu EÚ“, tvrdia …

Viac ... »

Peňažné prevody v eurách prídu po novom do desiatich sekúnd

Europoslanci v stredu prijali nové pravidlá na zabezpečenie okamžitého príchodu prevedených finančných prostriedkov na bankové účty retailových zákazníkov a podnikov v celej EÚ. Cieľom nového nariadenia je zabezpečiť, aby retailoví klienti a podniky, najmä malé a stredné podniky, nemuseli čakať na svoje peniaze a aby sa zvýšila bezpečnosť prevodov. Banky …

Viac ... »

Genómové techniky: Poslanci podporili prechod na zelené hospodárstvo

geneticky modifikovane plodiny

Európsky parlament podporil jednoduchší postup pre NGT rastliny rovnocenné s konvenčnými a stanovil prísnejšie pravidlá pre ostatné, s cieľom posilniť udržateľnosť a odolnosť potravinového systému. Parlament prijal svoju pozíciu na rokovania s členskými štátmi o návrhu Komisie o nových genómových technikách (NGT), ktoré menia genetický materiál organizmu, a to 307 hlasmi …

Viac ... »

Nové pravidlá na obmedzenie vystavenia škodlivým látkam na pracovisku

pracovnici

V stredu Európsky parlament prijal nové limitné hodnoty expozície olovu po prvýkrát za posledných štyridsať rokov a pre diizokyanáty po prvýkrát v histórii. V EÚ je každoročne vystavených olovu približne 50 000 až 150 000 pracovníkov a 4,2 milióna pracovníkov diizokyanátom. Nový zákon, ktorý už bol dohodnutý s členskými štátmi …

Viac ... »

M. Beňová: Nezmysly Komisie ohrozujú živobytie a existenciu poľnohospodárov

Koncom minulého týždňa v Bruseli demonštrovali poľnohospodári z rôznych európskych krajín. Neorganizovala ich žiadna politická strana, boli tam pretože im už dlhodobo ide o vlastné živobytie a existenciu. Demonštrujú nielen v Bruseli, ale aj v rôznych mestách Francúzska, Nemecka, Talianska, Španielska, či Litvy. „Dôvodom sú vysoké ceny pohonných hmôt, nezmysly ktoré vymýšľa Komisia v súvislosti s Európskou …

Viac ... »

Boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí sa posilňuje vďaka novým trestnoprávnym pravidlám

Komisia prijala návrh na aktualizáciu trestnoprávnych pravidiel týkajúcich sa sexuálneho zneužívania a sexuálneho vykorisťovania detí. Sexuálne zneužívanie detí je ohavný trestný čin, ktorý sa v posledných rokoch výrazne rozvinul. Týmito revidovanými pravidlami sa rozširuje vymedzenie trestných činov a zavádzajú sa vyššie tresty a konkrétnejšie požiadavky na prevenciu a pomoc obetiam. …

Viac ... »

Ľahší prístup vidieckych oblastí k finančným prostriedkom EÚ vďaka súboru nástrojov

vidiek

Komisia spustila novú interaktívnu príručku, v ktorej sa mapujú všetky možnosti financovania vidieckych oblastí dostupné na úrovni EÚ. Fondy a programy EÚ, ktoré môžu podporiť udržateľný rast a blahobyt vo vidieckych oblastiach. Určenie najvhodnejšej možnosti však nie je pre potenciálnych príjemcov vždy jednoduché. V súbore nástrojov pre vidiek sa zhromažďujú …

Viac ... »

Európsky parlament chce ukončiť beztrestnosť bezohľadného šoférovania

nehoda

Vážne dopravné priestupky, ako je nadmerná rýchlosť alebo jazda pod vplyvom alkoholu, by mali znemožniť vedenie vozidiel v celej EÚ, uviedli europoslanci v utorok. V súčasnosti, ak vodič stratí vodičský preukaz v dôsledku dopravného priestupku v inej krajine EÚ, ako je krajina, ktorá vydala jeho vodičský preukaz, vo väčšine prípadov …

Viac ... »

M. Lexmann k medzištátnej sťažnosti SR v prípade smrti Slováka Jozefa Chovanca v Belgicku

Vyjadrenie poslankyne Európskeho parlamentu Miriam Lexmann (KDH/EĽS) k medzištátnej sťažnosti zo strany SR v prípade smrti Slováka Jozefa Chovanca v Belgicku: „Považujem za neakceptovateľné, že tento prípad sa naťahuje už šiesty rok, a to aj vinou našej krajiny, ktorá sa nie vždy a včas postavila za práva svojho občana. Spravodlivosti musí byť …

Viac ... »

Ivan Štefanec: Okamžitý prevod peňazí pomôže malým a stredným podnikateľom

Európsky parlament aktualizuje súčasné pravidlá jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA). Ide o nariadenie, ktoré Európska komisia navrhla v októbri 2022. Podľa europoslanca a vedúceho slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivana Štefanca (KDH) nové pravidlá zabezpečia, aby sa prevedené finančné prostriedky okamžite dostali na bankové účty. „Táto zmena bude …

Viac ... »

M. Beňová: Revízia európskeho rozpočtu prinesie viac peňazí aj na boj s nelegálnou migráciou

Poslanci Európskeho parlamentu na dnešnom plenárnom zasadnutí diskutovali s predsedníčkou Komisie a predsedom Rady o záveroch posledného európskeho summitu. Jeho najvýznamnejším výstupom sa stala dohoda na revízii európskeho rozpočtu na roky 2021-2027. „Najväčší balík finančných prostriedkov v rámci nej je určený pre Ukrajinu, no k navýšeniu peňazí došlo aj v iných oblastiach, medzi …

Viac ... »

Európsky trh komerčných nehnuteľností čaká oživenie, na Slovensko dorazí neskôr

Na európskom trhu s komerčnými nehnuteľnosti sa očakáva v tomto roku oživenie, na Slovensko však pravdepodobne dorazí s oneskorením. Rast nájomného bude v Európe pokračovať vo všetkých sektoroch. V logistike sa očakáva zvýšenie priemerne o 3,4 %, v kanceláriách o 2,1 % a v maloobchodných priestoroch o 1,2 %. Vyplýva …

Viac ... »

EÚ pokračuje v boji proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov

Európska únia naďalej bojuje proti porušovaniu ľudských práv a násiliu voči dievčatám a ženám. Uvádza sa to v pondelňajšom oficiálnom vyhlásení Európskej komisie (EK) a šéfa diplomacie EÚ Josepa Borrella, zverejnenom pred Medzinárodným dňom nulovej tolerancie voči mrzačeniu ženských pohlavných orgánov (6. február), informuje spravodajca TASR. Komisia a Borrell zdôraznili, …

Viac ... »

EÚ formou finančných záruk podporí IFC v jej úsilí o rekonštrukciu Ukrajiny

Ukrajina

Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že spolu s Medzinárodnou finančnou korporáciou (IFC) podpísali dohodu o záruke na podporu investícií, ktoré prispejú k inkluzívnej a udržateľnej rekonštrukcii Ukrajiny. Komisia spresnila, že prostredníctvom tejto dohody EÚ poskytne 90 miliónov eur vo forme finančných záruk IFC, členovi skupiny Svetovej banky. Udeje sa …

Viac ... »

Európska komisia navrhne ambicióznejšie ciele v boji proti klimatickej zmene

klimaticke zmeny

Európska komisia (EK) zverejní v utorok (6. 2.) nové ciele v oblasti boja proti klimatickej kríze. Podľa uniknutých dokumentov plánuje navrhnúť znížiť do roku 2040 emisie skleníkových plynov o 90 %. V porovnaní s rokom 1990 by tak emisie v Európskej únii (EÚ) mali klesnúť na desatinu. TASR o tom …

Viac ... »

Európa závislá od plynu vymieňa jedno energetické riziko za iné

Európa, ktorá bola dlho závislá od ruského zemného plynu, sa za menej ako dva roky takmer odstrihla od dodávok z Ruska. Jej preferovanou náhradou sa stal plyn z USA. Dodávky spoza Atlantiku sú všeobecne považované za bohaté, politicky prijateľné a s menšou pravdepodobnosťou ich zastavenia ako v prípade plynovodov z …

Viac ... »

EK v novom sankčnom balíku voči Rusku neplánuje nové zákazy dovozu

Európska komisia (EK) nezaradí do chystaného 13. sankčného balíka voči Rusku žiadne nové zákazy dovozu. Informovala o tom v nedeľu agentúra Reuters s odvolaním na nemenových európskych diplomatov. EK chce aj napriek výzvam niektorých členov EÚ na zákaz dovozu ďalších tovarov a surovín z Ruska navrhnúť sankčný balík, ktorý vyvolá …

Viac ... »
Consent choices