PONUKA PRÁCE/STÁŽÍ V EÚ

Si dobrý v organizovaní a dohovoríš sa plynulo po anglicky? Vyplň prihlášku a staň sa novým koordinátorom pre zahraničné návštevy spoločnosti ESS!

Skupina pre vonkajšie vzťahy a EÚ projekty je súčasťou divízie spaľovania ESS vo Švédsku, ktorá je zodpovedná za strategické a prevádzkové činnosti týkajúce sa vnútornej a vonkajšej komunikácie či vzťahov so zainteresovanými stranami. V súčasnosti spoločnosť hľadá administrátora na koordináciu návštev, ktorý podá správu vedúcemu skupiny pre vonkajšie vzťahy a európske projekty. Pozícia …

Viac ... »

Zužitkuj svoje vedomosti zo školy a okús marketingové prostredie vďaka Bruselskej spoločnosti Clear Europe

Clear Europe je agentúra so sídlom v Bruseli, ktorá sa špecializuje na vzdelávanie v oblasti médií, komunikácie a žurnalistiky, copywritingu či strategického poradenstva. V súčasnosti hľadáme marketingového a komunikačného stážistu, ktorý pomôže propagovať naše online služby. Jeho činnosťou bude aktualizácia webových stránok a účtov sociálnych médií, výpomoc pri písaní mesačného …

Viac ... »

Vieš sa vyjadriť k akejkoľvek politickej situácii? Potom ťa Iniciatíva arabskej reformy rada privíta v srdci Francúzska!

Iniciatíva arabskej reformy (ARI) v Paríži je centrum výskumu politiky, ktorého hlavným poslaním je formulovať domácu agendu demokratických zmien v arabských krajinách. Pracuje na zásadách nestrannosti, sociálnej spravodlivosti a rozmanitosti, pričom poskytuje priestor pre mladých učiteľov a sociálne angažovanú mládež. Pracovný profil Aktuálne hľadáme výkonného riaditeľa, ktorý bude zodpovedať za definovanie strategických …

Viac ... »

Urob niečo pre svoju budúcnosť a prihlás sa na stáž do Bruselu!

Európska ľudová strana (EPP) ponúka trojmesačné stáže v Bruseli. Stáž začína už v apríli 2018 s možnosťou jej predĺženia. Popis práce: Korektúra francúzskych dokumentov a zápisníc zo zasadnutí + ich preklad z angličtiny do francúzštiny; administratívne úlohy (kopírovanie, skenovanie a uchovávanie dokumentov); telefónna a písomná komunikácia vo francúzskom aj anglickom …

Viac ... »

Zaujímaš sa o darcovské organizácie? Vyplň prihlášku a staň sa správcom sociálnych vecí Európskeho združenia voľného obchodu v Bruseli!

Európske združenie voľného obchodu v Bruseli sa pomocou grantov snaží o zníženie hospodárskych i sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore (EHP) a o posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi darcovskými štátmi (Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom) a prijímateľskými krajinami. V súčasnosti hľadáme motivovaného a kvalifikovaného kandidáta na pozíciu Officer v oblasti sociálnych vecí. Obdobie: po …

Viac ... »

Si dobrým rečníkom a ovládaš pravopis aj po štylistickej stránke? Neváhaj a podaj si žiadosť do Belgickej organizácie GMF!

Organizácia: Nemecký maršálsky fond Spojených štátov (GMF) je inštitúcia poskytujúca granty, ktorá sa venuje podpore pochopenia aj spolupráce medzi Severnou Amerikou a Európou v oblasti transatlantických a globálnych otázok. Sumár práce: V súčasnosti hľadáme člena komunikačného tímu spoločnosti, ktorý sa bude orientovať na médiá a komunikáciu, usilovať sa o zvýšenie …

Viac ... »

Hovorí ti niečo agronómia alebo aplikovaná biológia? Pracuj v Paríži ako obchodný manažér pre spoločnosť INRA!

Národný inštitút pre poľnohospodársky výskum (INRA) so sídlom v Paríži sa zameriava na otázky súvisiace s poľnohospodárstvom, bezpečnosťou potravín, životným prostredím a hospodárením s pôdou so zameraním na trvalo udržateľný rozvoj. INRA aktuálne hľadá obchodného manažéra pre európske záležitosti, ktorý bude uplatňovať európsku stratégiu firmy a bude mať na starosti podporu …

Viac ... »

Zapoj sa do boja proti dezinformáciám a staň sa asistentom projektu európskej mediálnej gramotnosti spoločnosti Lie Detectors!

Lie Detectors je členom poradnej skupiny v EÚ o falošných správach, pričom hľadá energickú a technicky šikovnú, asistentku na projekt do Bruselu pre kampaň európskej mediálnej gramotnosti. Je to jedinečná príležitosť pomôcť vytvoriť nové hnutie na boj proti dezinformáciám a podporiť kritické myslenie medzi mladými ľuďmi a pedagógmi v Európe. Popis práce: …

Viac ... »

Načerpaj nové obchodné skúsenosti vo firme Apex-Brasil!

Brazílska Agentúra na podporu obchodu a investícií (Apex-Brasil) podporuje svoje produkty a služby v zahraničí, a  tým priťahuje investície do odvetví brazílskeho hospodárstva. V Bruseli má spoločnosť dve hlavné oddelenia, z ktorých jedna sa zameriava na podporu komerčných aktivít a druhá na analýzu politiky. V súčasnosti hľadáme asistenta/asistentku, ktorý/á sa pripojí k nášmu bruselskému …

Viac ... »

Ak si ochrancom ľudských práv, tak ťa určite zaujme ponuka Londýnskej firmy Amnesty International!

Amnesty International je globálnym hnutím, ktorého cieľom je ukončenie porušovania ľudských práv. Firma bojuje za spravodlivosť, slobodu a dohliada na ľudské práva, ktoré by mali byť rešpektované a chránené. V súčasnosti hľadá do svojich radov výskumného pracovníka. Dátum uzávierky: 27. február 2018 Typ zmluvy: na dobu určitú- 11 mesiacov O úlohe: Uskutočňovať výskum v …

Viac ... »

Belgická organizácia UNI Europa hľadá nového riaditeľa finančného sektora

UNI Europa je združenie európskych pracovníkov, ktoré hľadá riaditeľa na finančný sektor. Medzi jeho činnosti bude patriť kolektívne vyjednávanie, tvorba európskej politiky, riadenie projektov a kampaní, komunikácia či výskum. Naša organizácia pokrýva oblasti ako financie, obchod, informačné technológie, nehnuteľnosti, grafické a mediálne služby. Podporujeme a obhajujeme pracovníkov aj záujmy odborov voči  EÚ inštitúciám alebo nadnárodným …

Viac ... »

Zaujímaš sa o výrobu cenovo dostupných a zdravých potravín? V tom prípade Technické centrum pre poľnohospodársku a vidiecku spoluprácu hľadá práve teba!

1. O CTA Technické centrum pre poľnohospodársku a vidiecku spoluprácu (CTA) je spoločná medzinárodná organizácia afrických, karibských a tichomorských štátov spolu s Európskou úniou. Jej poslaním je podporovať potravinovú bezpečnosť, odolnosť aj hospodársky rast v Afrike, Karibiku a Tichomorí prostredníctvom inovácií v trvalo udržateľnom poľnohospodárstve či vyrábať cenovo dostupné, výživné a zdravé …

Viac ... »

Do sveta online komunikácie a vytvárania animácií či krátkych filmov ťa môže zasvätiť Belgická organizácia IGLYO. Nezmeškaj svoju príležitosť a podaj si žiadosť!

IGLYO je Medzinárodná mládežnícka a študentská organizácia LGBTQI, ktorá hľadá riaditeľa/riaditeľku komunikácie na plný úväzok do Bruselskej kancelárie. Jeho/Jej práca sa zameria na oslovenie nového publika, pritiahnutie nových členských organizácií a zlepšenie aktívnosti súčasných členov. Kandidát bude mať skúsenosti s: Výrobou a úpravou filmov; digitálnym rozprávaním príbehov; základným grafickým dizajnom; údržbou …

Viac ... »

Pomôž presadiť sa mladým talentovaným ľudom cez projekty Európskej siete podnikateľských a inovačných centier ako ich finančný manažér!

EBN, Európska sieť podnikateľských a inovačných centier v súčasnosti hľadá finančného manažéra pre oblasť EÚ projektov, ktorý by začal už v marci 2018. Táto pozícia je vhodná aj pre kandidátov s 1 až 3 ročnými skúsenosťami, ideálne v oblasti finančníctva. Okrem toho musí mať uchádzač vynikajúcu úroveň písomnej a ústnej angličtiny. Ďalšie jazykové znalosti (najmä …

Viac ... »

Vyštudoval si administratívny odbor a túžiš preniesť teóriu do praxe? Potom si určite pošli CV do Belgickej spoločnosti ECTRI!

ECTRI (Európska konferencia dopravných výskumných ústavov) je medzinárodným neziskovým združením, ktorého cieľom je podpora výskumu európskej dopravy. V záujme zlepšenia služieb pre svojich členov ECTRI hľadá asistenta/asistentku do kancelárie v Bruseli. Zmluva je na plný úväzok, no po dohode môže byť vybranému uchádzačovi poskytnutý polovičný úväzok. I. Primárna náplň práce: Sledovanie účtov v oblasti rozpočtu; …

Viac ... »

Miroslav Mikolášik ponúka platenú stáž v Európskom parlamente

mikolasik

Absolventi a študenti posledného ročníka vysokých škôl sa môžu uchádzať o trojmesačnú platenú stáž v Európskom parlamente v Bruseli. Opätovne ju ponúka slovenský europoslanec Miroslav Mikolášik (EĽS/KDH) v termíne od 9. apríla. Prihlásiť sa treba do konca 21. februára.  Aj v novom kalendárnom roku pokračuje slovenský europoslanec v podpore nadaných mladých ľudí ponukou stáže vo svojej …

Viac ... »

Zlepši sa v grafickom dizajne a získaj prácu na webovom portáli! Bruselská spoločnosť QED ponúka 6-mesačnú stáž s možnosťou predĺženia

 QED je organizátorom podujatí v Bruseli, ktorý sa špecializuje na EÚ konferencie v oblasti verejných záležitostí. Aktuálne hľadáme ambiciózneho grafického dizajnéra. Čo hľadáme: Schopnosť komunikovať v multikultúrnom prostredí; mať znalosti z programov Adobe Photoshop / Illustrator aj so softvérom na úpravu videa, najlepšie Adobe Premiere Pro alebo AfterEffects + znalosť …

Viac ... »

Nedokážeš sa uplatniť so vzdelaním z energetiky alebo strojárstva doma? Neváhaj a podaj si žiadosť do spoločnosti EURELECTRIC!

Združenie energetického priemyslu – EURELECTRIC sa usiluje prispieť k konkurencieschopnosti elektro-energetického priemyslu a zabezpečiť efektívne zastúpenie priemyslu vo verejných sférach. Aktuálne hľadá poradcu pre veľkoobchodné trhy a sieťové kódy v Bruseli. Poradca bude v kontakte s/so: Podávaním správ o výsledkoch práce zákazníkom aj správcom trhov; monitorovaním a analýzou legislatívneho a politického vývoja na veľkoobchodných …

Viac ... »

Si kreatívny a zdatný v organizovaní? Využi tieto vlastnosti pri marketingových projektoch Americkej obchodnej komory v Európskej únii

Cieľom americkej obchodnej komory v Európskej únii (AmCham EU)  je zabezpečiť rast, obchodné aj investičné prostredie v Európe.  Spoločnosť hľadá dynamického a skúseného odborníka, ktorý bude viesť prácu v oblasti komunikácie. Okrem toho bude zodpovedať za udržiavanie vzťahov s členmi spoločnosti, navrhovanie a implementáciu obchodných stratégií, predaj a sponzorstvo či marketing. Obsah práce: Realizácia stratégií …

Viac ... »

Máš Bc. titul a túžiš po získaní nových skúseností? Tie môžeš načerpať u TuR & Bo!

Úrad pre turecké výskumné a podnikateľské organizácie (TuR & Bo) v Bruseli zastupuje výskumné a obchodné oblasti aj mimo EÚ. Aktuálne hľadáme do administratívnej zložky kvalifikovaného a motivovaného asistenta či asistentku.  Zodpovednosti administratívneho asistenta/asistentky: Písanie správ pre PR a médiá; plánovanie rozpočtu a účtovnícke služby; výpomoc s organizáciou a logistikou konferencií …

Viac ... »
Consent choices