Značký archívu: amygdalín

Marhuľové jadrá môžu pri vyššej konzumácii uvoľňovať do tela kyanid

Podľa štúdie Vedeckého výboru pre kontaminanty v potravinovom reťazci je skonzumovanie troch malých marhuľových jadier alebo polovice veľkého jadra nad hodnotou bezpečnostných limitov. Jadrá totiž obsahujú zlúčeninu, ktorá sa po skonzumovaní premieňa na kyanid. Zlúčenina nazývaná amygdalín môže po skonzumovaní vylučovať do tela kyanid. Otrava kyanidom môže spôsobiť nevoľnosť, horúčku, bolesti …

Viac ... »
Consent choices