Marhuľové jadrá môžu pri vyššej konzumácii uvoľňovať do tela kyanid

Podľa štúdie Vedeckého výboru pre kontaminanty v potravinovom reťazci je skonzumovanie troch malých marhuľových jadier alebo polovice veľkého jadra nad hodnotou bezpečnostných limitov. Jadrá totiž obsahujú zlúčeninu, ktorá sa po skonzumovaní premieňa na kyanid.

Zlúčenina nazývaná amygdalín môže po skonzumovaní vylučovať do tela kyanid. Otrava kyanidom môže spôsobiť nevoľnosť, horúčku, bolesti hlavy, nespavosť, ale aj smäd, nervozitu, bolesti kĺbov a svalov alebo klesajúci krvný tlak. Smrteľná dávka kyanidu na kilogram telesnej hmotnosti je 0,5 až 3,5 miligramov.

Odborníci ale hovoria, že marhuľa nie je touto zlúčeninou nijako ovplyvnená pretože jadro oddeľuje od jedlej časti ovocia pevná škrupina.  Surové marhuľové jadrá sú do Európy dovážané z krajín mimo EÚ a spotrebiteľom sa ponúkajú prostredníctvom internetu ako potravina na boj proti rakovine.

Viac..  Štyria z desiatich zamestnancov ECB trpia syndrómom vyhorenia

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) bude výsledky štúdie konzultovať s partnermi z členských štátov a neskôr sa rozhodne, či sa týmto rizikom bude zaoberať aj Európska komisia. Rozhodne sa aj o tom, či je potrebné prijať opatrenia na ochranu verejného zdravia z konzumácie surových marhuľových jadier.

O vik

Odporúčame pozrieť

Správa pre Európsky úrad bezpečnosti potravín: Slovenské potraviny patria medzi najkvalitnejšie

Slovenská republika každoročne predkladá Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) správu o stave reziduálnej kontaminácie …

Consent choices