Do EÚ budú môcť lietať aj spoločnosti z tretích krajín

Certifikáty, ktoré Komisia schválila leteckým spoločnostiam tretieho sveta budú platné v celej EÚ.

Do roku 2016 budú musieť mať všetky letecké spoločnosti z krajín mimo EÚ, ktoré chcú lietať do EÚ, takéto povolenie. To potvrdzuje ich súlad s medzinárodnými bezpečnostnými normami. Cieľom tohto nového režimu je dvojaký: znižovanie byrokracie tým, že nahradí súčasný labyrint vnútroštátnych povolení jediným dokumentom a zachovanie vysokej úrovne bezpečnosti letectva v Európe. 

„Nový režim Bezpečnostného povolenia má jasnú európsku pridanú hodnotu. Zabezpečí, aby prevádzkovatelia tretích krajín lietajúce do Európy zodpovedali najvyššie bezpečnostné štandardy, porovnateľné s tými, ktoré EÚ vyžaduje od európskych dopravcov. „One-stop-shop“ prístup znamená zníženie byrokracie a zníženie administratívnych nákladov pre letecké spoločnosti,“ hovorí eurokomisárka pre dopravu Violeta Bulcová.

Viac..  Lepšie práva a lepšie informácie pre cestujúcich v EÚ

Tento nový systém ďalej zvyšuje bezpečnostné normy, ktoré cestujúci očakávajú. Celkom 700 zahraničným leteckým dopravcom z viac než 100 krajín sa povolí lietať v Európskej únii.

O bed

Odporúčame pozrieť

Ministerstvo vnútra SR posilňuje kapacity EÚ v oblasti civilnej ochrany na zvládanie mimoriadnych udalostí

Letecký útvar Ministerstva vnútra SR v spolupráci s partnermi zo Slovenska a zahraničia vybudoval modul leteckej evakuácie EURACARE …

Consent choices