Značký archívu: beztrestnosť

Rada prijala závery o boji proti beztrestnosti v súvislosti s vojnou Ruska proti Ukrajine

Rada Európskej únie prijala závery o boji proti beztrestnosti, čo sa týka zločinov spáchaných v súvislosti s útočnou vojnou Ruska proti Ukrajine. Vo svojich záveroch vyzýva členské štáty, aby prijali opatrenia na úplnú implementáciu vymedzenia najzávažnejších medzinárodných trestných činov a spôsobov zodpovednosti zakotvených v Rímskom štatúte. Žiada tiež členské štáty, …

Viac ... »

Poškodzovanie ľudí a planéty: Europoslanci chcú skoncovať s beztrestnosťou podnikov

Parlament vyzval na prijatie legislatívy, ktorá bude od podnikov vyžadovať dodržiavanie ľudských práv a environmentálnych štandardov v celom hodnotovom reťazci. Poslanci prostredníctvom legislatívneho uznesenia schváleného pomerom hlasov 504 (za): 79 (proti): 112 (zdržalo sa hlasovania) požiadali Európsku komisiu, aby urýchlene predložila legislatívny návrh, ktorý zaistí, že spoločnosti pôsobiace na vnútornom …

Viac ... »

Cezhraničné stíhanie páchateľov dopravných prostriedkov sa rozšíri na celú EÚ

Európsky parlament v stredu schválil revíziu pravidiel cezhraničnej výmeny dát páchateľov dopravných priestupkoch, ktorých cieľom je znemožniť vodičom nerešpektujúcim pravidlá za hranicami ich domovského štátu v EÚ uniknúť pokutám. Pod pôsobnosť smernice, ktorá by mala zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie pre všetkých vodičov a zvýšiť bezpečnosť na cestách v EÚ, bude v …

Viac ... »
Consent choices