Značký archívu: boj proti rakovine

Zákaz ochutených zahrievaných tabakových výrobkov nadobudol platnosť v celej EÚ

Začal platiť zákaz ochutených zahrievaných tabakových výrobkov. Tento zákaz je reakciou na výrazný nárast predaja týchto tabakových výrobkov v celej EÚ. Pomôže dosiahnuť cieľ stanovený v európskom pláne na boj proti rakovine, ktorým je vytvorenie „generácie bez tabaku“, v ktorej menej ako 5 % obyvateľstva bude do roku 2040 používať tabak. Členské štáty majú teraz osem mesiacov na …

Viac ... »

Europarlament požaduje účinnejšiu stratégiu EÚ na boj proti rakovine

Správa Osobitného výboru EP pre boj proti rakovine (BECA) bola v stredu prijatá pomerom hlasov 652 (za): 15 (proti): 27 (zdržalo sa hlasovania). Poslanci diskutovali o jej obsahu už v utorok – videozáznam rozpravy je k dispozícii tu. Ťažisko v prevencii rakoviny Keďže vo viac ako 40% prípadov sa dá …

Viac ... »

Európsky plán v boji proti rakovine: nové opatrenia na zlepšenie prístupu k prevencii a liečbe

Komisia urobila ďalší krok na zlepšenie prístupu k prevencii, včasnému zisteniu, liečbe a starostlivosti o onkologických pacientov. Pri príležitosti Svetového dňa boja proti rakovine a rok po uverejnení európskeho plánu na boj proti rakovine otvára Komisia sériu nových iniciatív, ktoré ohlásila na podujatí s názvom „Rovnaký prístup pre všetkých: rakovina žien …

Viac ... »
Consent choices