Značký archívu: Carlos Moedas

Inovačným lídrom opäť Švédsko, Slovenskom pod priemerom EÚ

Ak chce Európa viac inovovať a globálne konkurovať, treba spraviť viac pre podporu nápadov, ktoré idú proti prúdu, a pre ich následné komerčné využitie. Je to jeden zo záverov aktuálneho hodnotenia inovačných výsledkov v Európe. Európska komisia zostavila prehľad výsledkov inovácií v Únii na rok 2015, ktorý ukazuje, že celková …

Viac ... »

Bill Gates v Európskom parlamente! Zachraňovať chce Afriku

Gatesova humanitárna nadácia má s Komisiou rovnakú snahu odstrániť choroby a biedu v Afrike. Presne to bolo pôdou diskusie amerického miliardára s komisárom Moedasom, ktorého doménou je veda a výskum. Carlos Moedas prizval amerického miliardára a spolupredsedu Nadácie Bill & Melinda Gates, aby mu navrhol zjednotenie síl vo vyvíjaní liekov, tvorbe zdravotníckych prostredí a udržateľných systémom pre …

Viac ... »

Nové granty pomôžu pri zmenšovaní rozdielov v oblasti excelentnosti výskumu v rámci Európy

Carlos Moedas

Spájanie do tímov zohráva dôležitú úlohu v snahe EÚ využiť potenciál Európy v oblasti výskumu a inovácií. Medzi oprávnené členské štáty v rámci tejto iniciatívy patria všetky štáty, ktoré pristúpili k EÚ po roku 2004 plus Portugalsko a Luxembursko, ako aj osem krajín pridružených k programu Horizont 2020, ktoré nie …

Viac ... »

Špičkoví vedci v EÚ dostanú štedré granty! K dispozícii je 485 miliónov EUR

Európska rada pre výskum vybrala 328 špičkových vedcov, ktorí dostanú granty pre začínajúcich výskumných pracovníkov. Výška jedného grantu môže dosiahnuť až 2 milióny eur. Rozdelených 485 miliónov eur má prispieť k podpore novej generácie špičkových vedcov v Európe. Výskumné projekty vybraných vedcov sú ambiciózne, vysokorizikové, ale aj vysokoziskové. Vybrané projekty sú z rôznych …

Viac ... »

Švajčiari obnovili záväzok spolupráce s EÚ, zapojili sa do programu Horizont 2020

Európska  únia podpísala so Švajčiarskom komplexnú medzinárodnú dohodu o pridružení  k programu Horizont 2020. Konkrétne sa Švajčiarsko zapojí do vzdelávacieho programu Euratom pre výskum a do projektu ITER. Carlos Moeda, európsky komisár pre vedu, výskum  a inovácie sa k dohode vyjadril: „Táto dohoda má mimoriadny význam pre naše vedecké komunity. Výskumníkom EÚ umožní prístup do …

Viac ... »

Európa a Afrika zahájili tvrdý boj proti infekčným chorobám, chcú nové prevratné lieky

Európska únia sa spolu s Africkými štátmi dohodli na znásobení úsilia pri vývoji látok proti chorobám, ktoré v krajinách zabíjajú. Myslí sa tým nielen ebola, ale aj malária, tuberkulóza či AIDS. Tomuto programu (EDCTP2) budú poskytnuté finančné prostriedky vo výške 2 miliárd eur, predovšetkým na klinické testy. Európska únia prispeje sumou 683 …

Viac ... »

Carlos Moedas: Napriek ťažkej hospodárskej situácii spoločnosti v EÚ investujú do výskumu a vývoja

Európska komisia (GR pre výskum a inováciu a Spoločné výskumné centrum) vydáva každoročnePrehľad výsledkov investícií do priemyselného výskumu a vývoja v EÚ. Prehľad za rok 2014 sa opiera o údaje o 2 500 spoločnostiach. V rámci tohto prieskumu sa zhromažďujú hlavné ukazovatele v oblasti výskumu a vývoja, ako aj hospodárske …

Viac ... »

Brusel prekročil maximálny limit pomoc, na Ebolu dal už miliardu EUR

Európska únia a jej členské štáty už investovali viac ako miliardu eur na boj proti ebole v západnej Afrike. Znamená to, že bol prekročený limit stanovený Európskou radou na pomoc postihnutým oblastiam. Únia však zvyšuje investície do výskumu eboly a posiela viac materiálnej pomoci. Zároveň poskytne nové miesta pre záchranné evakuácie medzinárodných humanitárnych …

Viac ... »

Vypočúvanie komisárov: Nominanti pre zdravie a vedu, výskum a inovácie obstáli dobre

Vypočúvanie nominovaných komisárov v Parlamente pokračuje. Druhý deň bol na stolci nominant pre zdravie Vytenis Andriukaitis a Carlos Moedas, nominant pre vedu, výskum a inovácie. Vytenis Andriukaitis je lekár, ktorý plynule hovoril viacerými jazykmi. Témy, ktoré načrtol a sľuby poslucháčov presvedčili, a uverili im. Povedal: „Zdravie občanov treba pokladať za kľúčový prínos pre spoločnosť. …

Viac ... »
Consent choices