Značký archívu: celoživotné vzdelávanie

Komisia prijíma opatrenia na zlepšenie celoživotného vzdelávania a zamestnateľnosti

zamestnanci

Na májovom sociálnom samite v Porte vedúci predstavitelia EÚ privítali cieľ na úrovni EÚ, aby sa do roku 2030 každoročne zúčastňovalo na odbornej príprave 60 % všetkých dospelých. Komisia teraz urobila dôležitý krok v snahe pomôcť členským štátom splniť tento cieľ, keď predložila návrhy odporúčaní Rady o individuálnych vzdelávacích účtoch …

Viac ... »
Consent choices