Značký archívu: centrálne protistrany

Komisia navrhla nové pravidlá EÚ pre ozdravenie a riešenie krízových situácií centrálnych protistrán

Európska komisia

Európska komisia navrhla nové pravidlá s cieľom zaistiť, aby v prípade krízy infraštruktúr trhu vo finančnom systéme so systémovým významom, nazývaných „centrálne protistrany“, bolo možné účinne reagovať. Centrálna protistrana koná ako sprostredkovateľ pre obe strany transakcie s finančným nástrojom, vrátane dlhopisov, akcií, derivátov a komodít (ako sú napríklad poľnohospodárske produkty, …

Viac ... »
Consent choices