Značký archívu: cezhraničné súdy

Európska komisia navrhuje nové pravidlá ochrany detí pri cezhraničných rodinných sporoch

Európska komisia navrhuje zlepšenia pravidiel EÚ, ktoré ochraňujú deti v kontexte cezhraničných sporov týkajúcich sa rodičovských práv a povinností v súvislosti so starostlivosťou o dieťa, stykom s dieťaťom a s únosmi detí. Novými pravidlami sa urýchlia súdne a správne konania a zabezpečí sa, aby sa vždy zohľadnil záujem dieťaťa. V prípade, že sa …

Viac ... »

Parlament chce zrýchliť cezhraničné súdy v prípadoch starostlivosti o dieťa

Poslanci Európskeho parlamentu schválili nelegislatívne uznesenie a vyzvali členské štáty k zriadeniu špecializovaných senátov, ktoré by urýchlili riešenie cezhraničných sporov o deti. Odvolávajú sa na fakt, že pomalý proces ubližuje predovšetkým deťom. „Našim cieľom nie je vnucovať jedinú predstavu riešenia rodinných konfliktov alebo otázok ochrany záujmu dieťaťa, ale zaistiť, aby sloboda pohybu osôb …

Viac ... »
Consent choices