Značký archívu: chudoba žien

M. Beňová: Potrebujeme konkrétne opatrenia zabraňujúce rozširovaniu chudoby žien

Ženy sú vystavované väčšiemu riziku chudoby a sociálneho vylúčenia. Osobitne ohrozené sú osamelé matky, pri ktorých nedostatok zdrojov zasahuje ich deti, ktoré sú najzraniteľnejšou skupinou. „Vďaka pretrvávajúcim rodovým nerovnostiam majú bohužiaľ ženy omnoho menšiu šancu zabezpečiť si pre seba a svoje deti slušný a dôstojný život,“ pripomenula poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová. Európska …

Viac ... »
Consent choices