Značký archívu: David Hluško

KeyGroup.: Slováci sa ohodnotili: Sme druhí najpracovitejší v EÚ!

  Spýtali sme sa prostredníctvom elektronického prieskumu Slovákov na to, ktoré krajiny sú podľa nich najpracovitejšie a ktoré naopak najmenej produktívne. Z odpovedí respondentov vyplýva, že podľa Slovákov sú najpracovitejší národ Nemci s 35,3% z celkových odpovedí a najlenivejší Gréci s viac ako 40% z celkových odpovedí. Prieskum ukazuje, že …

Viac ... »
Consent choices