KeyGroup.: Slováci sa ohodnotili: Sme druhí najpracovitejší v EÚ!

 

Spýtali sme sa prostredníctvom elektronického prieskumu Slovákov na to, ktoré krajiny sú podľa nich najpracovitejšie a ktoré naopak najmenej produktívne. Z odpovedí respondentov vyplýva, že podľa Slovákov sú najpracovitejší národ Nemci s 35,3% z celkových odpovedí a najlenivejší Gréci s viac ako 40% z celkových odpovedí. Prieskum ukazuje, že podľa Slovákov pochádzajú najlenivejšie národy z juhu Európy, keďže druhé a tretie miesto obsadili Španieli, resp. Taliani. Najlákavejšími krajinami z pohľadu pracovných podmienok sú Nemecko a Veľká Británia.

Zamestnanie a celkovo práca patria v živote človeka medzi najpodstatnejšie faktory, ktoré ovplyvňujú jeho život a status v spoločnosti. Ako pred vyše sto rokmi povedal americký prezident Theodore Roosevelt:

“Úspech navštevuje iba tých, ktorí vedú život plný práce.”

Skupina .keygroup preto v období od 25.7.2015 do 25.8. 2015 spravila prieskum ohľadom otázok spojených so zamestnaním a pracovnou činnosťou v Európskej únii.

Do prieskumu, ktorý sa celkovo skladal zo siedmych otázok, sa zapojilo 222 respondentov. Väčšinu opýtaných, konkrétne 55,7 % predstavovali ženy. Na základe veku tvorili najväčšiu skupinu mladí vo veku 18-25 rokov, ktorí tvorili 64,3 % respondentov. Druhou najväčšou skupinou boli osoby v rozmädzí od 25-40 rokov (27,1 %). Čo sa týka spoločenského statusu, najväčšiu skupinu opýtaných tvorili študenti (48,4 %), nasledovaní pracujúcimi 29,9 %, uchádzačmi o zamestnanie (9,5 %) a podnikateľmi (8,1 %).

Prvá otázka, ktorá sa týkala priamo problematiky zamestnania a práce bola nasledovná: “Občania ktorej krajiny sú podľa Vás najpracovitejší v Európskej únii?” Až 35,3 % respondentov uviedlo Nemecko, nasledované Slovenskom s 24,9 % opýtaných. Ďalšie krajiny skončili s výrazným rozdielom za nimi. Občania Švédska sú najpracovitejší podľa 9,5 %, zatiaľ čo občania Poľska a Rakúska podľa 4,5 % respondentov.

Nasledujúca otázka bola svojím obsahom podobná tej predchádzajúcej, pýtali sme sa však na opačnú stránku: “Občania ktorej krajiny sú podľa Vás najlenivejší v Európskej únii?” Najviac oslovených, až 40,3 %, uviedlo Grécko. Druhý najväčší počet respondentov (16,7 %) sa vyjadril, že najlenivejší občania sú Španieli, nasledovaní v tesnom závese Talianmi (15,4 %). Slovákov ako najlenivejších ohodnotilo 5,4 % opýtaných. Môžeme tu vidieť, že ako najlenivejších respondenti ohodnotili primárne občanov krajín z južnej Európy.

Viac..  Martin Hojsík: Úplne zbytočne používame množstvo plastových obalov, v Dunaji je viac plastu ako rýb

Ďalšia otázka sa týkala prípadného odchodu do zahraničia za lepšími pracovnými podmienkami: “Ak by ste mali odísť pracovať do zahraničia, do ktorej krajiny by ste šli?” Najviac respondentov, 19,5 %, by v tomto prípade išlo do Nemecka. Druhý najvyšší počet, 14 %, uviedlo Veľkú Britániu. Na ostatných miestach sa umiestnilo Dánsko s 8,6 %, Rakúsko a Švédsko s 8,1 % a Holandsko s 6,8 % opýtaných.

Posledná otázka sa týkala výberu zamestnania a znela nasledovne: “Na základe akého kritéria ste sa rozhodovali (budete rozhodovať) pri výbere svojho zamestnania?” Početne najväčšia skupina respondentov (38, 8 %) si vyberala, resp. bude vyberať prácu na základe výšky mesačného príjmu. Druhú najväčšiu skupinu oslovených (36,1 %) tvoria tí, ktorí za najdôležitejší faktor pri výbere práce považovali uplatnenie vo vyštudovanom odbore. Iba 5,9 % respondentov uviedlo, že pri výbere práce nemali na výber.

Týmto prieskumom sme chceli zistiť názory slovenských občanov na otázky spojené s prácou na národnej ako aj európskej úrovni. Skupina keygroup. vo výsledkoch prieskumu vidí trend, ktorí sa plne prejavuje aj v ostatných častiach Európskej únie. Ako poukázali Britské noviny The Independent, aj občania ostatných európskych krajín majú podobné názory na túto tematiku. Stačí spomenúť napríklad otázku najviac a najmenej pracovitého národa v EÚ, ktorí sa vo viacerých prípadoch zhoduje práve s postojom slovenských respondentov.

Autori: Filip Sekan, David Hluško

O KeyGroup.

Odporúčame pozrieť

Sekan: Regionálne voľby v Katalánsku rozhodne najmä výška účasti voličov

Katalánski voliči pôjdu už zajtra, v nedeľu 27.9. k volebným urnám. Tento deň sa tam …

Consent choices