Značký archívu: džem

Komisia víta prísnejšie obchodné normy pre med, ovocné šťavy, džemy a mlieko

Európska komisia víta politickú dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament a Rada s cieľom preskúmať a posilniť existujúce obchodné normy uplatniteľné na med, ovocné šťavy, džemy a mlieko. V tzv. raňajkových smerniciach sa stanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa zloženia, obchodných názvov, označovania a prezentácie týchto výrobkov v snahe zabezpečiť ich voľný pohyb …

Viac ... »

„Smernice o raňajkách“: Europoslanci chcú jasnejšie označovanie medu či džemu

med

Cieľom revízie je pomôcť spotrebiteľom prijímať informované a zdravšie rozhodnutia o agropotravinárskych výrobkoch, ako je med, ovocná šťava, džem, rôsoly a marmelády. Europarlament prijal v utorok pozíciu k revízii tzv. „raňajkových“ smerníc 522 hlasmi za, 13 proti a 65 sa zdržalo hlasovania. Návrhom sa aktualizujú pravidlá týkajúce sa zloženia, názvu, …

Viac ... »
Consent choices