med
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

„Smernice o raňajkách“: Europoslanci chcú jasnejšie označovanie medu či džemu

Cieľom revízie je pomôcť spotrebiteľom prijímať informované a zdravšie rozhodnutia o agropotravinárskych výrobkoch, ako je med, ovocná šťava, džem, rôsoly a marmelády. Europarlament prijal v utorok pozíciu k revízii tzv. „raňajkových“ smerníc 522 hlasmi za, 13 proti a 65 sa zdržalo hlasovania. Návrhom sa aktualizujú pravidlá týkajúce sa zloženia, názvu, označovania a prezentácie určitých „raňajkových“ potravín.

Jasné označovanie krajiny pôvodu

Poslanci súhlasia s tým, že na etikete musí byť uvedená krajina, v ktorej bol med zozbieraný. Dodáva sa, že v prípade ovocných štiav, džemov, rôsolov, marmelád a sladeného gaštanové pyré musí byť na prednej etikete uvedená aj krajina pôvodu použitého ovocia. Ak použitý med alebo ovocie pochádza z viac ako jednej krajiny, poslanci chcú, aby sa krajiny pôvodu uvádzali na etikete v zostupnom poradí podľa podielu, ktorý majú na konečnom výrobku.

S cieľom obmedziť podvody chcú poslanci vytvoriť systém vysledovateľnosti pre dodávateľský reťazec medu na sledovanie pôvodu výrobku. Takisto chcú, aby EÚ vytvorila referenčné laboratórium pre med s cieľom zlepšiť kontroly a odhaliť falšovanie prostredníctvom systematického testovania.

Označovanie obsahu cukru

Poslanci navrhujú, aby na etiketách ovocných štiav bolo možné uvádzať „len prirodzene sa vyskytujúce cukry“ . Aby sa uspokojil rastúci dopyt po výrobkoch s nízkym obsahom cukru, preformulované ovocné šťavy môžu byť označené ako „ovocná šťava so zníženým obsahom cukru“.

Nové techniky, ktoré odstraňujú prirodzene sa vyskytujúce cukry v ovocných šťavách, džemoch, želé alebo mlieku, by podľa poslancov nemali viesť k používaniu sladidiel na kompenzáciu vplyvu zníženia cukru na chuť, textúru a kvalitu konečného výrobku. Dodávajú, že etikety potravín so zníženým obsahom cukru nesmú obsahovať tvrdenia o pozitívnych vlastnostiach, ako sú zdravotné prínosy.

Viac..  Katarína Roth Neveďalová: Nová regulácia GMO nie je dobre pripravená, stále nepoznáme dosahy na človeka

Vyhlásenie spravodajcu

Spravodajca Alexander Bernhuber (EPP, Rakúsko) povedal: „Dnes je dobrý deň pre transparentnejšie označovanie. Presnejšie označenie krajín pôvodu výrobkov zabezpečí väčšiu transparentnosť a spotrebiteľom uľahčí výber zdravších a regionálnych výrobkov. Zastavíme podvodné praktiky týkajúce sa etikiet medu, ktoré budú musieť v budúcnosti jasne uviesť krajiny pôvodu a v prípade zmiešaných medov príslušné podiely krajín pôvodu v percentách. To spolu s ďalšími opatreniami ochráni spotrebiteľov a včelárov pred falšovaným medom a uľahčí informovaný výber spotrebiteľov prostredníctvom väčšej transparentnosti.“

Ďalší postup

Parlament je teraz pripravený začať rokovania s vládami EÚ o konečnej podobe zákona.

Súvislosti

Európska komisia 21. apríla 2023 navrhla revíziu obchodných noriem EÚ pre určité smernice o raňajkách s cieľom aktualizovať súčasné normy staršie ako 20 rokov.

O mam

Odporúčame pozrieť

Komisia víta prísnejšie obchodné normy pre med, ovocné šťavy, džemy a mlieko

Európska komisia víta politickú dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament a Rada s cieľom preskúmať a …

Consent choices