Značký archívu: Dzintars Rasnačs

Nové pravidlá pre konkurzné konania oživia hospodárstvo

Rada prijala svoju pozíciu v prvom čítaní, ktoré súvisia s novými pravidlami o konkurznom konaní pre celú EÚ. Európsky parlament tak bude môcť posunúť znenie pravidiel do druhého čítania v máji alebo júni 2015. Cieľom nových pravidiel je predovšetkým zefektívniť cezhraničné konkurzné konania v prospech dlžníkov aj veriteľov. Podnikatelia by tak mali dostať druhú šancu a postaviť …

Viac ... »

Lotyšsko vidí za osviežením európskeho súdnictva rast ekonomiky

Podľa lotyšského ministra spravodlivosti, Drintarsa Rasnačsa, sa bude reformovať európska spravodlivosť. Takto chce docieliť rast obchodu a ekonomiky. Minister Rasnačs prijal úlohu osviežiť právny sektor Únie, čo môže byť pákou na nakopnutie ekonomiky a konkurencieschopnosti. Túto úlohu čaká aj kabinet Junckerových komisárov. „Chceme vidieť viac konkurencieschopnú EÚ po celom svete, …

Viac ... »
Consent choices