Značký archívu: ekologická výroba

Komisia stiahne návrhy zablokované v Parlamente a Rade

Európska komisia

Komisia v prílohe II k svojmu pracovnému programu na rok 2015 uviedla zoznam 80 dosiaľ neschválených návrhov, ktoré budú v súlade so zásadou politickej diskontinuity zrušené alebo zmenené. Z týchto 80 návrhov malo byť 73 návrhov stiahnutých, tri mali byť stiahnuté, ak sa v priebehu šiestich mesiacov nepodarí dospieť k dohode, tri sa mali zmeniť …

Viac ... »
Consent choices