Značký archívu: eva siracká

Cenu európskeho občana 2016 prevezmú zástupcovia zväzu Csemadok

Zástupcovia organizácie Csemadok si v piatok 30. septembra prevezmú Cenu európskeho občana. Slávnostný ceremoniál sa bude konať v Dunajskej Strede, vo Vermesovej vile o 15:30. Csemadok je maďarský spoločenský a kultúrny zväz, ktorý ochraňuje špecifické záujmy maďarskej civilnej spoločnosti. Medzi priority zväzku patrí najmä vytváranie možností príslušníkom maďarskej národnej komunity na sebaorganizovanie, prispievanie …

Viac ... »

Cena európskeho občana: 47 výnimočných osobností si prevzalo cenu

Až 47 výnimočných osobností z 19 krajín si prišlo do Parlamentu prevziať Cenu európskeho občana. Toto prestížne ocenenie, ktoré si zaslúžili sa podporu európskej spolupráce a spoločných hodnôt, im bolo odovzdané počas slávnostného ceremoniálu usporiadaného na ich počesť. Medzi nositeľmi ceny sú jednotlivci i organizácie, ktoré obhajujú práva slabších, presadzujú …

Viac ... »

Doktorka Eva Siracká si prevzala významné európske ocenenie

Zakladateľka a prezidentka Ligy proti rakovine si v Bratislave slávnostne prevzala Cenu európskeho občana 2014. „Je pre mňa potešením a cťou, že sa mi dostalo ocenenia mojej práce, ktorej som venovala celý svoj profesionálny život,“ povedala vo svojom ďakovnom prejave. Eva Siracká ďalej poďakovala za návrh na cenu, za ktorým stojí Ivan …

Viac ... »

Eva Siracká je laureátkou Ceny európskeho občana

Zakladateľka a prezidentka Ligy proti rakovine Eva Siracká sa stala jednou zo 47 tohtoročných nositeľov Ceny európskeho občana. Eva Siracká sa od začiatku svojho profesijného života venuje pomoci pacientom s onkologickými ochoreniami, pomoci a podpore ich rodinám a osvetovej činnosti medzi verejnosťou, najmä mládežou. Vďaka jej úsiliu boli zrealizované také projekty ako Deň narcisov, …

Viac ... »
Consent choices