Cenu európskeho občana 2016 prevezmú zástupcovia zväzu Csemadok

Zástupcovia organizácie Csemadok si v piatok 30. septembra prevezmú Cenu európskeho občana. Slávnostný ceremoniál sa bude konať v Dunajskej Strede, vo Vermesovej vile o 15:30.

Csemadok je maďarský spoločenský a kultúrny zväz, ktorý ochraňuje špecifické záujmy maďarskej civilnej spoločnosti. Medzi priority zväzku patrí najmä vytváranie možností príslušníkom maďarskej národnej komunity na sebaorganizovanie, prispievanie k rozvoju vzdelávania Maďarov na Slovensku, rovnako ako aj zachovanie a pestovanie ich národnej kultúry, tradícií a materinského jazyka. V neposlednom rade sa zameriava na zabezpečenie možnosti inštitucionálneho vzdelávania v materinskom jazyku.

Cena európskeho občana

Európsky parlament udeľuje Cenu európskeho občana od roku 2008. Vzdáva tak hold výnimočným výsledkom jednotlivcov, skupín, združení alebo organizácií.  Cena európskeho občana oceňuje projekty, ktoré podporujú európsku integráciu, vzájomné porozumenie medzi občanmi a členskými krajinami alebo cezhraničnú spoluprácu v rámci EÚ.  Vysoko hodnotené sú i činnosti, ktoré sú konkrétnym vyjadrením európskych hodnôt spísaných v Charte základných práv EÚ. Právo predkladať nominácie majú len poslanci Európskeho parlamentu, pričom každý poslanec môže predložiť jednu nomináciu ročne.

Viac..  Kyriakidisová vyzvala štáty EÚ na užšiu spoluprácu v boji proti cukrovke

Laureáti Ceny európskeho občana za Slovensko

V roku 2009 ocenenie získalo banskobystrické Divadlo z Pasáže, ktorého hercami sú mentálne postihnutí ľudia, za organizovanie festivalu komunitných divadiel Arteterapie. V roku 2012 si Cenu Európskeho občana prevzal Šymon Kliman za výstavu  umeleckých fotografií s názvom „Beautiful People/Krásni ľudia“. Fotografie zobrazujú ľudí rómskeho pôvodu v netradičnom poňatí.

V roku 2014 si cenu prevzala zakladateľka a prezidentka Ligy proti rakovine Eva Siracká. Porota ocenila jej odhodlanie, angažovanie sa a občiansky postoj v boji proti rakovine.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Nechceme zo Slovenska druhé Maďarsko

Európska ľudová strana navrhuje diskusiu o situácii na Slovensku na budúcotýždňovom plenárnom zasadnutí. Podľa europoslanca …

Consent choices