Značký archívu: kohézny fond

Bratislava získala ďalších 73 miliónov eur z Kohézneho fondu, pôjdu na električkovú trať

Komisia schválila podporu v rámci politiky súdržnosti vo výške viac ako 73 miliónov eur z programového obdobia 2014 – 2020 na postavenie druhej časti električkovej trate Šafárikovo námestie-Janíkov dvor.  Investícia je súčasťou celkového cieľa zlepšiť verejnú dopravu v bratislavskej mestskej časti Petržalka. Linka spojí južnú časť Petržalky s bratislavským Starým Mestom. Bude viesť …

Viac ... »

30 rokov Kohézneho fondu: 179 miliárd na konvergenciu a udržateľný rozvoj

EU vlajky

Tretieho apríla oslavuje EÚ 30. výročie existencie Kohézneho fondu. V uplynulých 30 rokoch sa z Kohézneho fondu investovalo do hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti EÚ takmer 179 miliárd eur. Kohézny fond, ktorý bol vytvorený Maastrichtskou zmluvou ako nevyhnutný doplnok k jednotnému trhu v rámci súboru nástrojov politiky súdržnosti, mal za cieľ podporovať …

Viac ... »

Europoslanci schválili ekologickejšie fondy na podporu regionálneho rozvoja a spolupráce

europsky parlament

Európsky parlament v stredu schválil pravidlá fungovania troch fondov zameraných na posilnenie hospodárskej, sociálnej a teritoriálnej súdržnosti EÚ v celkovej hodnote 243 miliárd eur. Balík opatrení v oblasti politiky súdržnosti sa skladá z cieľa Európska územná spolupráca (Interreg), Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu (EFRR-KF), ako aj z nariadenia …

Viac ... »
Consent choices