Značký archívu: László Andor

Fínska lodenica musela prepustiť 565 ľudí, Brusel im chce dať 1,4 milióna EUR

Po tom, čo fínska lodenica STX Finland Oy musela zatvoriť pre nedostatočnú konkurencieschopnosť, prepustila 565 pracovníkov. László Andor ako šéf komisie pre zamestnanosť, spoločenské záležitosti a integráciu navrhol pre krajinu peniaze, aby za ne nezamestnaným ponúkla preškolenie, alebo ich podporila v podnikaní. Zdroj peňazí chce čerpať z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. …

Viac ... »

Zamestnanosť: 182 miliónov EUR pre viac ako 20 000 podnikateľov!

László Andor

Európsky nástroj mikrofinancovania Progress má pomôcť ľuďom, ktorí čelia ťažkostiam pri zaistení klasického bankového úveru, získať lepší prístup k mikroúverom, aby sa stali samostatne zárobkovo činnými, resp. si založili vlastný podnik. Nástroj financuje úvery do 25 000 EUR pre nezamestnaných ľudí, tých, ktorým hrozí, že prídu o prácu, a ľudí zo znevýhodnených skupín, ako …

Viac ... »

Európska komisia: Vývoj zamestnanosti zostáva neistý!

európska komisia

Podľa najnovšej štvrťročnej správy Európskej komisie o stave zamestnanosti a sociálnej situácii je oživenie hospodárstva, ktoré sa začalo na jar 2013, naďalej nestabilné a budúci vývoj zamestnanosti zostáva neistý. Správa sa zameriava aj na rozdiely v nerovnosti príjmov medzi členskými štátmi a zdôrazňuje význam investícií do zručností počas celého života, …

Viac ... »

Európska komisia prijala dohodu o partnerstve s Holandskom na 1,4 miliardy EUR

Európska komisia prijala dohodu o partnerstve s Holandskom o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v krajine. Holandsko, rovnako ako všetky členské štáty predložili svoje dohody Komisii. Ich prijatie bude nasledovať po procese konzultácií. Dohodou s Holandskom sa stanoví stratégia pre čo najlepšie využitie fondov a tým sa vytvára vhodné prostredie pre investíciu vo výške 1,4 …

Viac ... »

Španielsky kovopriemysel podľahol hospodárskej kríze. EÚ tam posiela milión eur

Európska komisia navrhla viac ako milión eur z Európskeho globalizačného fondu na pomoc Španielsku. Peniaze sú určené pre pracovníkov, ktorí prišli o svoju prácu v španielskom kovopriemysle, konkrétne vo Valencii. V súčasnosti návrh poputuje do Európskeho parlamentu na schválenie. László Andor, komisár EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie uviedol, že milión eur z Európskeho …

Viac ... »

Dánsko má k dispozícii 400 miliónov eur na podporu rastu a zamestnanosti

Európska komisia prijala dánsky národný operačný program, na vykonávanie Európskeho sociálneho fondu (ESF) v období 2014-2020. Program definuje priority a ciele minúť 400 miliónov eur (z toho dvesto z rozpočtu EÚ), čo prispieva k posilneniu hospodárskeho rastu vo všetkých dánskych regiónoch. Tiež to prispieva k dosiahnutiu cieľov Európa 2020 pre udržateľný rast. László Andor, európsky …

Viac ... »
Consent choices