László Andor
Európsky komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie László Andor. PHOTO: © European Union 2014 EP.

Zamestnanosť: 182 miliónov EUR pre viac ako 20 000 podnikateľov!

László Andor
Európsky komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie László Andor. PHOTO: © European Union 2014 EP.

Európsky nástroj mikrofinancovania Progress má pomôcť ľuďom, ktorí čelia ťažkostiam pri zaistení klasického bankového úveru, získať lepší prístup k mikroúverom, aby sa stali samostatne zárobkovo činnými, resp. si založili vlastný podnik. Nástroj financuje úvery do 25 000 EUR pre nezamestnaných ľudí, tých, ktorým hrozí, že prídu o prácu, a ľudí zo znevýhodnených skupín, ako sú napr. mladí ľudia, starší ľudia alebo prisťahovalci.

Cieľom nástroja mikrofinancovania Progress nie je len sprístupniť finančné prostriedky EÚ, ale takisto vytvoriť pákový efekt na celkové investície vo výške približne 500 miliónov EUR, t. j. päťnásobok príspevku EÚ. Tento pákový efekt sa dosiahne prostredníctvom spoluinvestovania zo strany ostatných partnerov (Európskej investičnej banky, prípravnej akcie Európskeho parlamentu s názvom „Podpora priaznivejšieho prostredia pre mikroúvery v Európe“), revolvingového charakteru finančných prostriedkov, ako aj vzhľadom na charakter ponúkaných produktov. Sprostredkovatelia mikrofinancovania môžu napríklad v rámci nástroja mikrofinancovania Progress získať portfóliovú záruku, ktorá im uľahčuje získavanie finančných prostriedkov od investorov na trhu a používanie týchto prostriedkov na poskytovanie mikroúverov.

Nástroj mikrofinancovania Progress je spravovaný Európskym investičným fondom a funguje prostredníctvom poskytovateľov mikroúverov na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni. V roku 2013 bolo 40 poskytovateľov mikroúverov v 18 členských štátoch: Belgicko, Bulharsko, Dánsko, Írsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Cyprus, Litva, Holandsko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko a Spojené kráľovstvo. Okrem toho boli po uzavretí správy podpísané dve zmluvy v Chorvátsku a vo Švédsku.

V októbri 2011 Komisia iniciovala nový program EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) na obdobie rokov 2014 – 2020 a v júni 2013 bola dosiahnutá politická dohoda s Európskym parlamentom a Radou. Rozsah pôsobnosti činností mikrofinancovania sa v novom programe rozširuje s cieľom poskytovať finančné prostriedky na budovanie kapacít pre poskytovateľov mikroúverov, aby mohli rozvíjať svoju podnikateľskú činnosť a lepšie získavať zákazníkov. Nový program zahŕňa aj nástroj zameraný na podporu sociálnych podnikov – t. j. podnikov, ktoré majú predovšetkým sociálne ciele. Celkový rozpočet EaSI na obdobie rokov 2014 – 2020 je 919 miliónov EUR v cenách roku 2013, z toho 193 miliónov EUR pripadá na mikrofinancovanie a sociálne podnikanie.

Nástroj mikrofinancovania Progress bude pokračovať až do roku 2016. Po skončení nástroja mikrofinancovania Progress sa použije zostatok splatný Európskej únii na podporu mikrofinancovania a sociálneho podnikania v rámci EaSI.

Podľa poslednej správy Európskej komisie o vykonávaní Európskeho nástroja mikrofinancovania Progress už viac ako 20 000 podnikateľov využilo úvery a záruky v rámci tohto nástroja v celkovej výške 182 miliónov EUR. V správe sa predovšetkým uvádza, že nástroj mikrofinancovania Progress výrazne prispel k vytváraniu pracovných miest tým, že umožnil poskytnutie úveru pre nezamestnaných alebo neaktívnych ľudí, ktorí majú problémy požičať si peniaze od finančných inštitúcií. Nový finančný nástroj mikrofinancovania zriadený v druhej polovici roku 2014 v rámci programu Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) sa bude o túto skúsenosť opierať.

Viac..  Európa závislá od plynu vymieňa jedno energetické riziko za iné

Európsky komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie László Andor v tejto súvislosti uviedol: „Tým, že Európsky nástroj mikrofinancovania Progress pomáha ľuďom začať podnikať, predstavuje účinný nástroj na podporu ľudí zo znevýhodnených skupín v ich snahe o návrat do práce a začlenenie sa do spoločnosti. Získať peniaze potrebné na založenie nových podnikov môže byť pre nezamestnaných, mladých ľudí a menšiny ťažké, ale malé úvery, aké poskytuje mikrofinancovanie Progress, môžu priniesť veľké zlepšenie pre budúcich podnikateľov, ktorí by inak nemuseli dostať príležitosť rozvinúť svoju kreativitu.“

Ťažkosti v prístupe k financovaniu sú jednou z hlavných prekážok pre začínajúcich podnikateľov. V správe sa uvádza, že 60 % konečných používateľov, ktorí o financovanie požiadali, bolo nezamestnaných alebo neaktívnych, 36 % tvorili ženy a 5,9 % bolo mladších ako 25 rokov.

Medzi príjemcov finančnej podpory patrili menšiny, ako sú rómske komunity vo Francúzsku a v Bulharsku.

Poľnohospodárstvo a obchod sú aj naďalej odvetviami, ktoré dostávajú najviac podpory z nástroja, t. j. viac než polovica všetkých podporovaných podnikov.

Správa je doplnená externou štúdiou, ktorá poukazuje na neuspokojený dopyt po mikroúveroch v celej EÚ a potrebu pokryť existujúcu medzeru na európskom trhu mikrofinancovania odhadovanú zhruba na 2,7 mld. EUR. To je dôvod, prečo Komisia povzbudzuje členské štáty k tomu, aby aktívnejšie ponúkali vnútroštátne schémy finančných nástrojov mikrofinancovania, najmä využitím svojich zdrojov Európskeho sociálneho fondu aleboEurópskeho fondu regionálneho rozvoja zdrojov.

O ram

Odporúčame pozrieť

Eugen Jurzyca o revízii dlhodobého rozpočtu: Dobrá správa pre daňových poplatníkov. VIDEOBLOG

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Zdieľaj …

Consent choices