Značký archívu: Ľubomír Jahnátek

Deväť z desiatich kurčiat v jedálňach je z dovozu, hydinári vidia riziko

BRATISLAVA – Slovensko nie je vo výrobe hydinového mäsa sebestačné. Ponuku obchodných sietí preto do veľkej miery tvorí dovážané mäso. Podľa šéfa Únie hydinárov Slovenska Daniel Molnár je podiel kvalitného slovenského hydinového mäsa v reštauráciách menej ako 10 percent. A v školských stravovacích zariadeniach je na úrovni 18 percent. Od …

Viac ... »

Závislosť od pesticídov? Greenpeace má návod na zmenu

Environmentálne organizácie Greenpeace Slovensko a CEPTA (Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy) predstavili plán, ako by malo Slovensko postupovať pri znížení svojej závislosti od pesticídov. Zároveň požiadali ministra pôdohospodárstva Ľubomíra Jahnátka o stretnutie. Preskúmanie konfliktu záujmov pracovníkov ministerstva pôdohospodárstva zodpovedných za reguláciu používania pesticídov, konkrétne opatrenia na prijatie funkčného a efektívneho Národného akčného plánu, …

Viac ... »

Komisár pre zdravie a bezpečnosť potravín na oficiálnej návšteve Slovenska

Vytenis Andriukaitis

Dňa 20. marca 2015 navštívi Slovensko európsky komisár pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenis Andriukaitis. Počas svojej návštevy sa komisár Andriukaitis stretne s ministrom zdravotníctva SR Viliamom Čislákom a s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomírom Jahnátkom. Komisár absolvuje aj spoločné stretnutia s členmi výborov NR SR pre zdravotníctvo …

Viac ... »

Program rozvoja vidieka 2014 – 2020 sľubuje podporu potravinárstva, závlah, ale aj podnikanie začínajúcich farmárov

Program rozvoja vidieka 2007 – 2013 si kládol za cieľ zvýšiť konkurencieschopnosť poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva, zlepšenie životného prostredia a krajina, zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach, a tiež diverzifikáciu vidieckeho hospodárstva. Celkový balík peňazí tvorili 2,597 miliardy eur. Príspevok na rozvoj vidieka tvoril približne 1,9 miliardy eur a slovenský príspevok bol približne …

Viac ... »
Consent choices