Závislosť od pesticídov? Greenpeace má návod na zmenu

Environmentálne organizácie Greenpeace Slovensko a CEPTA (Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy) predstavili plán, ako by malo Slovensko postupovať pri znížení svojej závislosti od pesticídov. Zároveň požiadali ministra pôdohospodárstva Ľubomíra Jahnátka o stretnutie.

Preskúmanie konfliktu záujmov pracovníkov ministerstva pôdohospodárstva zodpovedných za reguláciu používania pesticídov, konkrétne opatrenia na prijatie funkčného a efektívneho Národného akčného plánu, vybudovanie nezávislého terénneho poradenského systému pre poľnohospodárov, ale aj postupné ukončenie používania pesticídov, ktoré majú karcinogénne účinky, sú toxické pre reprodukciu alebo tých, ktoré môžu zasiahnuť hormonálny a imunitný systém. Tak vyzerajú niektoré z desiatich požiadaviek, ktoré chcú na osobnom stretnutí environmentálne organizácie predstaviť ministrovi Jahnátkovi.

K znižovaniu závislosti od pesticídov vyzýva smernica EÚ na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov z roku 2009. Tá priamo vyzýva členské štáty k tomu, aby si vytvorili národné akčné plány „zamerané na stanovenie kvantitatívnych cieľov, úloh, opatrení, harmonogramov a ukazovateľov na zníženie rizík a vplyvov používania pesticídov na ľudské zdravie a životné prostredie (…).“

Slovenské ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka takýto Národný akčný plán oficiálne síce vypracovalo, no napriek tomu, že smernica vyzýva ku konkrétnym a merateľným cieľom, tie v ňom chýbajú.

„Bez nich nie sme schopní našu závislosť od pesticídov riešiť. Priemerná spotreba pesticídov na Slovensku sa pohybuje okolo 4 000 ton ročne a za posledné roky nie je jasný ani len náznak poklesu ich spotreby,“  uviedla Katarína Nikodemová, koordinátorka kampane Jedlo pre život.

Na konflikt záujmov upozornili organizácie pred nedávnom. Zároveň kritizujú súčasný Národný akčný plán a vyzývajú k prechodu na ekologické poľnohospodárstvo.

Viac..  Aktivisti kritizujú podmienky na kožušinových farmách v EÚ a žiadajú ich zákaz

„Na negatívne dôsledky používania pesticídov upozorňujeme dlhodobo, spolu s Greenpeace posledný rok. Naše doterajšie iniciatívy voči ministerstvám zatiaľ neviedli k požadovaným opatreniam a zlepšeniu stavu s merateľnými výsledkami. Najpoužívanejší pesticíd na Slovensku bol Svetovou zdravotníckou organizáciou WHO vyhlásený za potenciálny karcinogén a aj preto sme sa rozhodli formulovať naše požiadavky opäť – veľmi jasne a s termínmi, do kedy by mali byť splnené,“ skonštatoval Daniel Lešinský, predseda Centra pre trvalo-udržateľné alternatívy a koordinátor Agro-eko fóra.

Podľa environmentalistov je najvyšší čas, aby ministerstvo začalo prijímať opatrenia, ktoré ochránia zdravie farmárov a spotrebiteľov a podporia biodiverzitu agro-eko systémov.

Keď sa v roku 2013 hlasovalo o obmedzení troch neonikotínoidov (klotianidín, tiametoxám a imidakloprid), Slovensko v Rade EÚ hlasovalo proti. Koncom roka by sa mala táto otázka riešiť znovu organizácie očakávajú, že dovtedy spoločne s ministerstvom vypracujú plány na zmeny nielen na národnej úrovni, ale aj na podporu progresívnych iniciatív v súlade s vedeckými závermi na úrovni európskej.

O ram

Odporúčame pozrieť

Martin Hojsík: O opeľovače prichádzame extrémnym tempom. Môže za to nadmerné používanie nebezpečných pesticídov

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Žiadna …

Consent choices