Značký archívu: Medzinárodný deň boja za odstránenie rasovej diskriminácie

I. Korčok: Musíme sa postaviť proti extrémistickým hnutiam podporujúcim rasizmus, xenofóbiu či rasovú neznášanlivosť

rasizmus

Vyhlásenie MZVEZ SR pri príležitosti medzinárodného dňa boja za odstránenie rasovej diskriminácie: V nedeľu, 21. marca sme si pripomenuli Medzinárodný deň boja za odstránenie rasovej diskriminácie. Téma boja proti rasizmu, xenofóbii a diskriminácii je jednou z priorít Slovenskej republiky v oblasti ochrany ľudských práv. Slovensko sa v tejto oblasti angažovalo …

Viac ... »
Consent choices