Značký archívu: mobilné služby

Komisia navrhuje podporiť mobilné internetové služby uvoľnením vysokokvalitných rádiových frekvencií

Komisia predkladá návrh na koordináciu využívania frekvenčného pásma 700 MHz pre mobilné služby. Zlepší sa tým prístup na internet pre všetkých Európanov a podporí sa vývoj cezhraničných aplikácií. Rádiové frekvencie nie sú obmedzené hranicami. Na úrovni EÚ je potrebné lepšie koordinovať frekvenčné spektrum, aby sa zabránilo rušeniu a aby sa …

Viac ... »

Komisia rieši budúcnosť širokopásmového vysielania a telekomunikačných služieb v Európe

Rozhlasové a televízne vysielanie a bezdrôtové širokopásmové odvetvie v Európe majú zásadný význam pre európsku digitálnu budúcnosť a ekonomickú prosperitu. Obe sú aktívnymi užívateľmi rádiových frekvencií. Pascal Lamy predložil Komisii svoju správu o tom, ako v nadchádzajúcich desaťročiach čo najefektívnejšie využívať vysokofrekvenčné spektrum (Ultra High Frequency / UHF – 700 MHz …

Viac ... »
Consent choices