Značký archívu: nelegálny chov zvierat

M. Hojsík: Európsky parlament chce pritvrdiť v boji proti nelegálnemu obchodu so zvieratami a rastlinami

Zabíjanie a obchodovanie so vzácnymi druhmi patrí medzi najvýraznejšie druhy environmentálnej kriminality. Celková hodnota nelegálneho obchodu s voľne žijúcimi zvieratami či rastlinami sa odhaduje na úrovni takmer 25 miliárd eur. Alarmujúcou globálnou situáciou sa aktuálne zaoberá Konferencia zmluvných strán Dohovoru o obchodovaní s ohrozenými druhmi. Delegáciu Európskeho parlamentu vedie slovenský …

Viac ... »
Consent choices