Značký archívu: nerecyklovateľné plasty

Martin Hojsík: Prečo pálime plasty, ktoré môžeme recyklovať? VIDEO

hojsik

Viac ... »

M. Beňová: Nové vlastné zdroje EÚ by mali pomáhať plneniu environmentálnych cieľov

Benova

Úvod tohto týždňového plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu je venovaný otázkam reformy systému vlastných zdrojov Európskej únie (EÚ). Zmeny by mali do veľkej miery napomáhať aj plneniu existujúcich environmentálnych cieľov vyplývajúcich z Európskej zelenej dohody. Vlastné zdroje majú predstavovať niečo viac ako desatinu nového rozpočtu EÚ, ich reforma by zároveň mala prispieť …

Viac ... »
Consent choices