Značký archívu: operačný program ľudské zdroje

Materské školy: Ešte stále je čas na podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

materska-skola

Do vyhlásených výziev zameraných na výstavbu, rekonštrukciu a prestavbu materských škôl sa doposiaľ zapojili desiatky miest a obcí. Po dvoch uzávierkach je pre tento typ projektových žiadostí k dispozícii ešte 32,74 miliónov eur. Zástupcovia 1044 obcí zo siedmich slovenských krajov majú do 2. decembra 2016 ešte dostatok času, aby poslali svoje žiadosti o nenávratný finančný …

Viac ... »

Program Ľudské zdroje dostane z EÚ dotáciu vo výške 2,2 miliardy eur

Ministri pre zamestnanosť a sociálnu politiku EÚ sa v dňoch 14. a 15. júla zišli v Bratislave na neformálnom stretnutí. Zúčastnila sa ho aj eurokomisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssen. Komisárka v Bratislave poukázala na pozitíva európskeho sociálneho modelu a potrebu jeho prispôsobenia výzvam 21. storočia. Kompetencie EÚ v tejto oblasti Politika v …

Viac ... »

Nezamestnanosť klesá rýchlešie, pomáha mu aj nový program Ľudské zdroje

Eurostat zverejnil aktuálne štatistiky týkajúce sa úrovne nezamestnanosti v EÚ. Podľa najnovších údajov Eurostatu je nezamestnanosť v EÚ na úrovni 9,8%, v Eurozóne na úrovni 11.3% (marec 2015), čo je pokles v porovnaní s rovnakým obdobím pred rokom – 10,4% v EÚ a 11,7% v Eurozóne.   Pre Slovensko je …

Viac ... »
Consent choices