Značký archívu: postavenie rómov

Ako pomôcť rómom na Slovensku?

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku pravidelne podporuje aktivity zamerané na zlepšenie životných podmienok Rómskej komunity. Preto sa zapája aj do podpory podujatia Roma Spirit, ktoré pomocou ocenení zviditeľňuje aktivity, ktoré prinášajú efektívne a fungujúce riešenia problémov rómskej komunity na Slovensku a prispievajú k jej začleneniu do spoločnosti. V nedeľu 15. …

Viac ... »

Brusel: Rómovia v porovnaní so zvyškom obyvateľstva čelia závažným sociálnym nerovnostiam

V uverejnenej správe EÚ sa uvádza, že tri roky úsilia zameraného na zlepšenie životných podmienok Rómov v Európe začínajú prinášať viditeľné výsledky, stále je však potrebné urobiť viac. Po tom, čo sa v roku 2011 vedúci predstavitelia EÚ zaviazali ku konkrétnym krokom, viac rómskych detí pokračuje vo vzdelávaní, zriadili sa …

Viac ... »
Consent choices