Ako pomôcť rómom na Slovensku?

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku pravidelne podporuje aktivity zamerané na zlepšenie životných podmienok Rómskej komunity. Preto sa zapája aj do podpory podujatia Roma Spirit, ktoré pomocou ocenení zviditeľňuje aktivity, ktoré prinášajú efektívne a fungujúce riešenia problémov rómskej komunity na Slovensku a prispievajú k jej začleneniu do spoločnosti.

V nedeľu 15. novembra 2015 sa o 18:00 hodine v Divadle Nová scéna uskutoční slávnostný gala večer 7. ročníka Roma Spirit 2015. O laureátoch na cenu Roma Spirit 2015 rozhoduje medzinárodná Odborná porota a porota Čin roka. Jedným z jej členov bol v tomto roku aj vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek, ktorý  odovzdá víťazovi ocenenie v jednej z kategórií Roma Spirit.

V Európskej únii žije viac ako 6 miliónov Rómov, v celej Európe sa ich počet odhaduje na 10 až 12 miliónov. Je to v najväčšia etnická menšina v Európe a napriek tomu dlhodobo čelí predsudkom, netolerancii, diskriminácii, či sociálnemu vylúčeniu. Sú odsunutí na okraj spoločnosti a žijú v zlých sociálno-ekonomických podmienkach. Nie je tomu inak ani na Slovensku, kde podľa odhadov žije 402 840 Rómov.

Európska únia sa snaží celoplošne prispieť k boju proti týmto problémom. Slovensku odporúča zaviesť účinné opatrenia na zlepšenie prístupu tejto menšiny k predškolskému a školskému vzdelávaniu, ako aj podniknúť potrebné kroky smerujúce k zlepšeniu zamestnateľnosti príslušníkov tejto marginalizovanej komunity.

Viac..  Ženy musia mať plnú kontrolu nad svojimi sexuálnymi a reprodukčnými právami

Pre programové obdobie 2014-2020 boli marginalizované rómske komunity identifikované ako jedna z priorít pre investície. Finančné prostriedky vo výške 450 miliónov Eur určené na podporu aktivít súvisiacich s rómskou komunitou sú k dispozícii v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Zlepšiť by sa mala desegregácia v oblasti základného vzdelávania, zvážiť by sa malo povinné predškolské vzdelávanie a zvýšenie finančnej podpory pre študentov zo znevýhodneného prostredia. Je potrebné, aby úsilie o integráciu Rómov zahŕňalo celý životný cyklus – od najnižších stupňov škôlky cez hlavný prúd vzdelávania detí až po celoživotné vzdelávanie dospelých.

Právam Rómov je venovaná aj špecifická zmienka v Lisabonskej zmluve a tiež v Charte základných práv EÚ. Východiskom prístupu Európskej komisie k riešeniu marginalizovaných rómskych komunít je skutočnosť, že to, čomu Rómovia čelia, sú viacnásobné dôvody sociálneho vylúčenia.

O dac

Odporúčame pozrieť

Európska komisia hodnotila aj Slovensko. Je to pomerne smutné čítanie, reaguje Jozef Mihál. VIDEO

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Zdieľaj …

Consent choices