Značký archívu: revízia rozpočtu

EK víta dohodu o navýšení dlhodobého rozpočtu EÚ a posilnení európskej konkurencieschopnosti

Európska komisia víta predbežnú dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou o revízii viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027 a spustenie Platformy strategických technológií pre Európu (STEP). Po prijatí revidovaného rozpočtu bude Únia môcť pokračovať v plnení spoločných priorít a riešení výziev, ktorým Európa čelí, a to v prospech občanov v Európe aj …

Viac ... »

Vôbec prvá revízia dlhodobého rozpočtu EÚ pomôže EÚ riešiť jej hlavné výzvy

EU

Európska komisia víta historickú dohodu Európskej rady o vôbec prvej revízii stropov viacročného finančného rámca. Dohoda Rady potvrdzuje všetky priority návrhu Komisie a pokrýva 80 % požadovaných finančných prostriedkov. Vďaka tomuto navýšeniu bude môcť EÚ pokračovať v plnení našich spoločných priorít, z čoho budú mať prospech ľudia v Únii aj mimo …

Viac ... »
Consent choices