EU
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Vôbec prvá revízia dlhodobého rozpočtu EÚ pomôže EÚ riešiť jej hlavné výzvy

Európska komisia víta historickú dohodu Európskej rady o vôbec prvej revízii stropov viacročného finančného rámca. Dohoda Rady potvrdzuje všetky priority návrhu Komisie a pokrýva 80 % požadovaných finančných prostriedkov. Vďaka tomuto navýšeniu bude môcť EÚ pokračovať v plnení našich spoločných priorít, z čoho budú mať prospech ľudia v Únii aj mimo nej.

Medzi hlavné prvky, ktorými sa revízia zaoberá, patria:

  • Kľúčová podpora pre Ukrajinu: nový nástroj pre Ukrajinu založený na grantoch, úveroch a zárukách s celkovou kapacitou 50 mld. eur v období 2024 – 2027 poslúži na uspokojenie okamžitých potrieb Ukrajiny, na jej obnovu a modernizáciu na jej ceste k EÚ.
  • Ďalšie opatrenia v oblasti migrácie a vonkajších výziev: navýšením o 9,6 miliardy eur sa podporí vnútorný a vonkajší rozmer migrácie a pomôže partnerom na západnom Balkáne, v južnom susedstve a ďalších regiónoch.
  • Posilnenie suverenity a konkurencieschopnosti: Platforma strategických technológií pre Európu (STEP) bude podporovať dlhodobú konkurencieschopnosť EÚ, pokiaľ ide o kritické technológie v oblasti digitálnych a špičkových technológií, čistých technológií a biotechnológií, a to uplatňovaním novej flexibility a stimulov pre finančné prostriedky súdržnosti a Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, ako aj navýšením prostriedkov Európskeho obranného fondu o 1,5 miliardy eur.
  • Rozhodnejšia reakcia na nepredvídateľné výzvy: od roku 2021 bol rozpočet EÚ mobilizovaný s cieľom riešiť opakujúce sa krízy – energetickú krízu, potravinovú krízu a dôsledky vojny Ruska v kontexte zvyšujúcej sa inflácie a úrokových nákladov. Aby sa zaistilo, že rozpočet EÚ bude môcť naďalej reagovať na nepredvídateľné okolnosti, nástroj flexibility sa navýši o 2 miliardy eur, pričom maximálna suma rezervy na solidaritu a núdzovú pomoc sa navýši o 1,5 miliardy eur a rozdelí na dva samostatné nástroje: európsku rezervu na solidaritu a rezervu na núdzovú pomoc.
  • V prípade núdzovej situácie sa bude uplatňovať trojstupňový mechanizmus a novým nástrojom sa dosiahne prehľadnosť rozpočtových mechanizmov financovania nákladov súvisiacich s nástrojom NextGenerationEU.

Revízia sa bude financovať kombináciou nových zdrojov a prerozdelení v rámci rozpočtu Únie. Vďaka tomu bude môcť EÚ pokračovať v plnení najnaliehavejších priorít a zároveň minimalizovať vplyv na vnútroštátne rozpočty.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla: Európska rada opätovne potvrdila neochvejný záväzok Európy stáť na strane Ukrajiny a dohodla sa na vôbec prvej revízii nášho viacročného rozpočtu, ktorou sa potvrdzujú priority predložené Komisiou v júni. Som veľmi spokojná, že sme získali 80 % finančných prostriedkov, o ktoré sme požiadali. Opätovne sme potvrdili náš záväzok bojovať proti nelegálnej migrácii, ako aj záväzok podporovať našich partnerov na západnom Balkáne a v južnom susedstve. Budeme takisto schopní lepšie zvládať prírodné katastrofy a humanitárne krízy. Okrem toho budeme podporovať veľmi potrebný rozvoj kritických technológií v Európe, a to aj v oblasti obrany, a zvyšovanie našej konkurencieschopnosti. Vďaka tejto dohode Európa vystupuje jednotná a dobre vybavená na budúce výzvy. Inými slovami: dnes sa Európa stala silnejšou.“

Chronológia

Viac..  EÚ pokračuje v boji proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov

V roku 2020 EÚ schválila svoj dlhodobý rozpočet na roky 2021 – 2027. Spolu s nástrojom obnovy NextGenerationEU dosahuje 2,018 bilióna eur v bežných cenách, čo predstavuje najväčší stimulačný balík, aký bol kedy financovaný EÚ. Od roku 2021 má rozpočet zásadný význam pri náprave hospodárskych a sociálnych škôd spôsobených pandémiou koronavírusu a napomáhaní prechodu na odolnejšiu, modernejšiu a udržateľnejšiu Európu. Európska komisia 20. júna 2023 navrhla cielenú revíziu viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027.

O mam

Odporúčame pozrieť

EK víta dohodu o navýšení dlhodobého rozpočtu EÚ a posilnení európskej konkurencieschopnosti

Európska komisia víta predbežnú dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou o revízii viacročného finančného rámca na roky …

Consent choices