Značký archívu: rovnosť mužov a žien

Michal Wiezik: Pravidlo za rovnakú prácu rovnaká pláca musí byť nosnou myšlienkou novej legislatívy

wiezik

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Rozdiel v odmeňovaní žien a mužov: nové pravidlá pre transparentné odmeňovanie • plat žien v EÚ je v priemere o 13 % nižší ako plat mužov za rovnakú prácu • koniec utajovania výšky platov: právo pracovníkov …

Viac ... »

Vladimír Bilčík: Ženy na Slovensku do konca roka pracujú fakticky zadarmo

bilcik

Trápi ma, že už teraz v októbri sa dozvedáme, že ženy na Slovensku do konca roka pracujú fakticky zadarmo. Dôvody sú viaceré, či už diskriminácia , stereotypy, ale takisto aj vyššia koncentrácia žien v nízkopríjmových odvetviach. V europarlamene som ako váš zástupca v EPP Group in the European Parliament vo …

Viac ... »

Komisia: Nikdy neprestaneme bojovať za skutočnú rovnosť pre všetkých

zeny, rodova rovnost

Vyhlásenie Európskej komisie pri príležitosti Medzinárodného dňa žien 2019 „Rovnosť je základnou hodnotou Európskej únie, za ktorú budeme aj naďalej bojovať. Rovnosť medzi ženami a mužmi nie je výnimkou. Európa predstavuje pre dievčatá a ženy jedno z najbezpečnejších a najrovnoprávnejších miest na svete. Zamestnanosť žien dosiahla v EÚ najvyššiu úroveň …

Viac ... »

Krátke obhliadnutie za uplynulým eurotýždňom Dušana Chreneka

chrenek

Minulý piatok sme mali európsky deň rovnosti odmeňovania – je to deň, keď ženy oproti mužom akoby prestali dostávať odmenu – takmer dva mesiace pred koncom roka. Priemerná hodinová mzda žien na Slovensku je dnes takmer o 20 % nižšia ako u mužov, pričom európsky priemer rozdielu v odmeňovaní žien a …

Viac ... »

Marc Tarabella: Muži a ženy nie sú rovnakí, no mali by mať rovnaké práva

Marc Tarabella

Parlamentný výbor pre práva žien (FEMM) vo svojej každoročnej správe hodnotí pokrok, ktorý sa v EÚ dosiahol v rovnosti mužov a žien. Dnes 9. marca rokuje o správe výboru za rok 2013 celé plénum a zajtra mu bude predložená na hlasovanie. Na jej vypracovanie dohliadal belgický sociálny demokrat Marc Tarabella. …

Viac ... »

Kde to žijeme? Rovnosť mužov a žien stále neexistuje

Rovnaké mzdy, materská dovolenka, pohyblivá pracovná doba a v neposlednom rade aj boj za ukončenie násilia páchaného na ženách. Výbor za práva žien EP po tridsiatich rokoch pôsobenia vyhodnocuje svoju prácu. Aj práva žien sú súčasťou ľudských práv. Rovnosť mužov a žien na vyšších postoch neexistuje. Musíme to zmeniť, hovorí Sirpa …

Viac ... »
Consent choices