Značký archívu: rozpočtové absolutórium

Absolutórium alebo súhlas s plnením rozpočtu: Čo sa stane, ak ho Európsky parlament zamietne alebo odloží?

peniaze

Poslancov Európskeho parlamentu tento týždeň čaká hlasovanie o schválení plnenia rozpočtu EÚ jej inštitúciami a agentúrami. Ide o proces, ktorý sa volá udeľovanie absolutória. Čo je to absolutórium? Európsky parlament udeľuje absolutórium ako súhlas s plnením európskeho rozpočtu za daný rok. Výbor pre kontrolu rozpočtu (CONT) preveruje, ako Komisia a ďalšie …

Viac ... »

Rozumiete všetkým rozpočtovým pojmom?

uctovnictvo

Viacročný finančný rámec Svoj rozpočet prijíma EÚ každý rok, no okrem toho plánuje aj na niekoľko rokov dopredu. Viacročný finančný rámec je dlhodobý plán, ktorý stanovuje priority a maximálne čiastky, ktoré môže EÚ minúť v jednotlivých oblastiach. Prijíma sa na obdobie siedmych rokov. Súčasný rámec bol prijatý na obdobie 2014-2020, no Európsky …

Viac ... »

EP tento týždeň: pomoc Ukrajine, rozpočtové absolutórium, dialóg medzi náboženstvami

Poslanci sa tento týždeň stretávajú vo výboroch a na plenárnom zasadnutí v Bruseli. Plénum bude hlasovať o finančnej pomoci Ukrajine, hodnotiť marcové rokovanie Európskej rady a rokovať o balíčku v oblasti daňovej transparentnosti. Utorok bude venovaný výzamu dialógu medzi náboženstvami. Výbory Prezident Európskej centrálnej banky Mario Draghi s členmi Výboru …

Viac ... »
Consent choices